Kehityshaluisia kotityöpalveluyrityksiä haetaan Etelä-Savossa

Moni yritys tekee kotityöpalveluita ilman, että ajattelee auttavansa kotien arkea: yksi auraa naapurista lumet, toinen käy avustamassa viikkosiivouksessa. Nyt ProAgria ja Etelä-Savon ammattiopisto, Esedu etsivät näitä yrityksiä. Tavoitteena on löytää ne, jotka haluavat edelleen kehittää yrityksensä toimintaa ja vahvistaa osaamistaan.

 

PYYKKIPOJATNoin 200 kotityöpalveluja tarjoavaa yrittäjää on saanut sähköpostiinsa kyselyn koskien yrittäjyyden kehittämistoiveita. Vastaajista etsitään 20 - 30 yritystä, jotka haluavat lähteä mukaan laajempaan kehittämishaastatteluun.

Kotityöpalveluilla tässä yhteydessä tarkoitetaan niitä yrityksiä, jotka tarjoavat mm. asiointi-, avustamis-, ruokahuolto-, kotisiivous- ja kiinteistönhoitopalveluita, mökkitalkkaripalveluja tai vaikkapa tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita.

Kun kehittämistarpeet on koottu, ProAgria ja Esedu tarjoavat yrityksille koulutusta ja ohjausta. Yritysten on mahdollista aloittaa kehittämistyö, jonka päämääränä ovat laadukkaat ja sertifioidut kotityöpalvelut sekä mahdollisuus liittyä valtakunnalliseen Kotityöpalvelujen yrittäjien laatuverkostoon. Tällöin yritystään yksin pyörittäväkin saa vertaistukea ja parhaassa tapauksessa vaikka sijaisen loman ajaksi.

Kotityöpalveluyritysten haku on osa ProAgrian Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen –hanketta, ja sitä rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Yhteistyökumppanina toimii Etelä-Savon ammattiopisto Esedu.

Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Savon kotisivut: http://www.maajakotitalousnaiset.fi/

Lisätiedot:
Suvi Korhonen, Maa- ja kotitalousnaiset Etelä-Savo, yritysneuvoja, 043 824 9505, suvi.korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

Suvi Korhosen haastattelun Iskelmä Savossa voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilta:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit