Meke–hanke lisää osaamista metsäpalveluyrityksissä

Metsäpalveluyritykset saavat vahvistusta toimintaansa Metsäpalveluyritysten kehittämisvalmennushankkeesta eli Mekestä.

 Meke-hanke
Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Suomen metsäkeskuksen Etelä-Savon yksikkö ovat saaneet Etelä-Savon ELY-keskukselta tukea koulutuksen ja valmennuksen järjestämiseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja vahvistaa metsäpalveluyritysten liiketoimintaa, luoda uusia palvelumuotoja sekä synnyttää uusia yrityksiä kouluttamalla ja valmentamalla yritysten henkilökuntaa ja metsäpalveluyrittämisestä kiinnostuneita.

Tavoitteena on myös saada sähköinen Metsään.fi-palvelu metsäpalveluyrittäjien käytännön työkaluksi. Metsään.fi-palvelu auttaisi yrityksiä muun muassa hankkimaan työmaita.

Mikä on metsäpalveluyritys?

MetsuriMetsäpalveluyritykseksi määritellään yritys, joka tarjoaa palveluja metsätaloudelle: sellaisia ovat esimerkiksi metsänhoito-, perusparannus-, suunnittelu- ja puunkorjuutyöt. Pienimuotoisimmillaan metsäpalveluyritys voi olla istutusta tai taimikonhoitoa tekevä metsuri. Viime vuosina pienyrittäjien työmäärä on kasvanut, johtuen metsäteollisuusyritysten töiden ulkoistamisista. Myös yrittäjien määrän kasvu jatkuu, vaikkakin suurin kasvuvaihe lienee hiljalleen taittumassa. Kasvumahdollisuudet ovat edelleen olemassa, koska merkittävät metsänomistajaryhmät ovat kiinnostuneita metsäpalveluyritysten palveluista.

Suomessa arvioidaan toimivan 600–700 metsäpalveluyritystä, joissa työskentelee yhteensä noin 1000 henkilöä. Tavallisimmin yritykset ovat pieniä työllistäen vain yhden ihmisen. Etelä-Savossa toimii arviolta noin 30 yritystä metsäpalvelun alalla.

Aiheesta kiinnostuneet ilmoittautukaa mukaan valmennukseen!

Meke-hanke on kaksivuotinen koulutus- ja valmennushanke Etelä-Savon alueella. Mukaan haetaan nyt metsäpalveluyrityksiä ja uusia metsäpalveluyrittämisestä kiinnostuneita henkilöitä.

Lisätiedot:
Merja Hämes, Mikkelin ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö, 040 648 2090, merja.hames@mamk.fi