Rajupusussa uusiutui hallitus ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Joroisten Kerisalossa Seurapirtillä 26.11.2013 järjestetyssä syyskokouksessa valittiin mm. yhdistyksen hallitus ja päätettiin vuoden 2014 toimintasuunnitelmasta.

 

Rajupsu Leader ry:n Lehdistötiedote 29.11.2013

Rajupusu Leader ry:n Syyskokous pidettiin 26.11.2013.

Seurapirtti Syyskokous oli tunnelmaltaan aavistuksen haikea monen pitkäaikaisen ja aktiivisen jäsenen jättäessä hallitustyöskentelyn. Hannu Auvinen, Riitta Eronen, Niilo Kuitunen, Esko Myllys ja Seppo Viljakainen ovat työskennelleet Rajupusu Leader ry:n hallituksessa sääntöjen mukaisen enimmäismäärän eli yhteensä kuusi vuotta. He ovat antaneet alueemme kehittämiseksi merkittävän työpanoksen. He ovat ansainneet suuren kiitoksen. Eroavien tilalle hallitukseen valittiin uusina jäseninä (jäsen/varajäsen):

 • Eetu Nissinen / Johanna Parkkinen Sulkavalta,
 • Ari Korhonen / Kaarina Kovanen, Rantasalmelta,
 • Riitta Minkkinen / Maila Viberg, Rantasalmelta
 • Riikka-Mari Damski / Markku Räisänen, Joroisista
 • Petri Änkiläinen / Niilo Kuitunen, Joroisista

Sekä vanhat jäsenet, jotka jatkavat hallituksessa:

 • Juha Intke
 • Marja-Leena Suhonen
 • Juva Antti Kinnunen pj
 • Jaakko Hänninen
 • Petri Turakainen
 • Riitta Rimmi
 • Satu Piispa-Hakala
 • Brita Suokas
 • Harri Tillman
 • Marisa Hukkanen
 • Antti Vasara
 • Heikki Mikkonen
 • Mervi Tiainen
 • Anu Liljeström

Vuoden 2014 toimintasuunnitelma

KalatalousleaderVuosi 2014 tulee Leaderohjelman ja Itä-Suomen kalatolusryhmän rahoitustoiminnan osalta olemaan osittainen ”välivuosi”. Kun Rajupusuleaderohjelma ja kalatalousleader hyväksytään Maa- ja metsätalouministeriössä rahoitustoiminta käynnistyy syksyllä 2014. Yhdistys kuitenkin ylläpitää aktivointi ja neuvontatoimintaa sekä toteuttaa aktiivisesti omia hankkeita ja muita alueen kehittämiseen liittyviä toimia.

Rajupusu Leader ry jatkaa myös seudullisen Yritys-Suomi palvelun koordinaattorina.

Leader rahoitustoiminta vuosina 2007-2013 on ollut vilkasta.

Kaikkiaan Rajupusu Leader -ohjelman rahoitustukea on 30.9.2013 mennessä puollettu n. 3,97 milj. € yhteensä 190 hankkeeseen, joista 80 kappaletta on ollut yritystukia ja loput ovat olleet yleishyödyllisiä kehittämishankkeita ja yleishyödyllisiä investointeja. Vuodelle 2013 ei käytännössä ole käytettävissä rahoitustukea. Kuluvan ohjelmakauden viimeiset rahoituspäätökset tulee tehdä ennen vuoden 2013 päättymistä. Ohessa on tilanne katsaus jossa taulukoiden avulla esitetty rahoitustukien käyttö vuoden 2013 syyskuun loppuun mennessä.

Yritystuet

Yritystuet ovat olleet keskimäärin n. 8 500 € / hakemus. Leaderin yritystuet ovat suunnattu pääasiassa alkavien yritysten toimenpiteisiin. Leaderin yritystuilla täydennetään Ely-keskuksen yrityksiin kohdistuvaa toimintaa suuntaamalla rahoitusta sellaisiin hankkeisiin, jotka muutoin jäisivät rahoituksen ulkopuolelle. Puolletuista yritystuista suurin osa kohdistui asukkaille ja yrityksille suunnattujen palveluiden toimialoilla aloittaville ja toimiville yrityksille.

Huolimatta siitä, että välittömästi ei rahoitustukipäätöksiä ole mahdollista tehdä Tervetuloa maaseudun tai yrityksen kehittämisajatuksien kanssa myös Leader toimistolle Hilduriin Juvalle. Keskustelu ja kysyminen eivät ehkä aina johda suuriin tuloksiin, mutta idean hautaaminen suin päin ei koskaan johda mihinkään.

Logo RajupusuRajupusu Leader toimistolla osoitteessa Juvantie 2, 51900 JUVA
Teitä palvelevat :

Toiminnanjohtaja Ilpo Lehtinen puh. 040 715 7189,
Toimistopäällikkö Anne Kolehmainen 0440 225 856 ja
Hankeneuvoja Kalevi Welling 044 356 0390

Lisätietoja:
Ilpo Lehtinen, Rajupusu Leader ry, toiminnanjohtaja, 040 715 7189, ilpo.lehtinen@rajupusuleader.fi