Erilaisuus on innovaatiotoiminnan voimavara

KINOS-hankkeen tulokset julkaistu.

 

KINOS-hanke3TIEDOTE 5.12.2013
Helsingin yliopisto
Ruralia-instituutti


Mikkelissä vuosina 2012 – 2013 toteutettu KINOS-hanke on päättymässä. Hankkeen tavoitteena oli kehittää mukana olevien koulutusorganisaatioiden henkilöstön innovaatio-osaamista sekä yhteinen innovaatiotoiminnan malli. Hanke on julkaissut ”Hiutaleita KINOStamassa – oppilaitosten innovaatiotoiminta” -julkaisun, joka esittelee hankkeen kokemuksia tuloksia. Julkaisu tarkastelee innovaatiotoimintaan, yrittäjyyteen ja pedagogiikkaan liittyviä käsitteitä ja kokemuksia sekä teoreettisemman pohdiskelun että käytännön kokemusten kautta.

KINOS-hanke– Innovaatiotoiminnan perusta muodostuu halusta tehdä asioita uudella tavalla. Sen keskeinen voimavara on toimijoiden erilaisuus. KINOS-hankkeeseen osallistuneet organisaatiot ovat kehittämishaluisia toimijoita, jotka tiedostavat paikalliset ja kansalliset haasteet ja haluavat toimia maakunnan ja Mikkelin hyväksi nyt ja tulevaisuudessa, toteaa yksi julkaisun kirjoittajista, verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista.

Hankkeen hallinnoijana on toiminut Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) ja osatoteuttajat ovat Etelä-Savon ammattiopisto (Esedu), Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus (PYK), Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti sekä Otavan Opisto. Myös Mikkelin yliopistokeskus on toiminut hankkeen vahvana taustavaikuttajana sen suunnitteluvaiheesta lähtien. Hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto ja tuen myöntämisestä on vastannut Etelä-Savon ELY-keskus.

Kuoppala, E. & Hytinkoski, P. (toim.) 2013. Hiutaleita KINOStamassa – oppilaitosten innovaatiotoiminta. Mikkelin ammattikorkeakoulu D Vapaamuotoisia julkaisuja / Free-form Publications 19. Kopijyvä Oy: Mikkeli.

Julkaisu on luettavissa myös verkossa:
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/65957/URNISBN9789515883926.pdf?sequence=1

Lisätietoja KINOS-hankkeesta:
http://kinos-hanke.fi/

Lisätietoja:
Pekka Hytinkoski, HY/Ruralia-instituutti, 044 336 6126, pekka.hytinkoski@helsinki.fi

Ruralia-instituutti – yliopistollista maaseudun kehittämistyötä 25 vuotta!

KINOS-hanke logot