Veej’jakaja ry:ssä aloitti uusi puheenjohtaja

Veej´jakaja ry:n hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin torstaina 16.1.2014 yhdistyksen toimitiloissa Mikkelissä osoitteessa Juvantie 26.

 

Marjatta ValkonenYhdistyksen syyskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjatta Valkonen Kangasniemeltä. Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Lyömiö Mäntyharjusta.

Muut hallituksen varsinaiset jäsenet ovat Asko Viljanen Hirvensalmelta, Risto Korhonen Suomenniemeltä, Ilkka Sutinen Pieksämäeltä, Riitta Söderström Puumalasta, Jorma Laesharju Mäntyharjusta, Virpi Maaranen Ristiinasta ja Arto Pohjolainen Pieksämäeltä. Varajäsenet ovat Manu Rantanen Mikkelistä, Risto Ockenström Pieksämäeltä ja Seppo Lappalainen Kangasniemeltä.

Yhdistyksen sihteeriksi valittiin toiminnanjohtaja Anssi Gynther ja rahastonhoitajaksi talouspäällikkö Kristiina Asikainen.

Valmistelevana elimenä toimivan työjaoston jäseniksi valittiin Marjatta Valkonen, Matti Lyömiö, Jorma Laesharju ja Seppo Lappalainen. Toimihenkilöistä työjaoston jäseneksi nimettiin toiminnanjohtaja Anssi Gynther.

Hallituksen ja yhdistyksen kokoukset kevätkaudella 2014 pidetään seuraavasti: 6.3. tilinpäätöksen käsittelykokous; 24.4. yhdistyksen kevätkokous ja tarvittaessa hallituksen kokous; 12.6. hallituksen kokous. Syksyn kokousaikataulu päätetään kesäkuun kokouksessa.

Hallitus käsitteli arvion vuoden 2014 hankerahoituskehyksestä. Maa- ja metsätalousministeriö on joulukuussa 2013 tiedustellut kirjeitse toimintaryhmiltä vuodelta 2013 siirtyvien ja peruuntuneiden valtuuksien käyttövalmiudesta. Alustavan arvion mukaan Veej’jakaja ry:lle siirtyvää EU-valtuutta on 24 305 euroa ja peruuntunutta EU-valtuutta 10 240 euroa.

MMM antaa virallisen päätöksen valtuuksien kohdentamisesta toimintaryhmien kesken tammi-helmikuun aikana. Toimintaryhmien on kohdennettava valtuudet suoriin yritystukiin. Toimintaryhmän on sidottava tuet 30.4.2014 mennessä ja ELY-keskuksen on annettava tukipäätökset 30.6.2014 mennessä. Toimenpiteet ja investoinnit on toteutettava 31.12.2014 mennessä. Veej’jakaja ry tiedottaa hakumenettelystä ministeriön annettua asiassa päätöksen.

Marjatta Valkosen haastattelun voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:

http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Kuvia Veej’jakaja ry:n hallituksen järjestäymiskokouksesta 16.1.2014:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.269394563217788.1073741857.151682061655706&type=1&l=566e0a6cc9

Veej’jakaja ry:n kotisivut:
http://www.veejjakaja.fi/

Lisätietoja ja yhteystiedot:

Veej’jakaja ry:n toiminnanjohtaja Anssi Gynther, 0440 155 222, anssi.gynther@veejjakaja.fi
Ohjelmatiedottaja Toni Degerlund, 0440 155 992, toni.degerlund@maaseutukuriiri.fi