Etelä-Savossa pidettiin Infotilaisuus maaseuturahaston hanketoimijoille

Maaseudun yritys- ja hanketukien haut avautuivat 11.5. Etelä-Savon ELY-keskus piti Savonlinnassa 25.5. ja Mikkelissä 27.5. infotilaisuudet, joissa kerrottiin tarkemmin miten asioissa voi edetä.

 

InfotilaisuusInfotilaisuuksiin Savonlinnassa ja Mikkelissä osallistui yhteensä noin 90 hanketoimijaa. Tilaisuuksissa käytiin tarkemmin lävitse alkaneen uuden ohjelmakauden (2014–2020) maaseudun kehittämishankkeiden haun avautumista, hakuaikatauluja, Hyrrä –sähköistä asiointia ja toimenpiteiden sisältöön liittyviä yksityiskohtia.

Tilaisuuksissa heräsi myös runsaasti kysymyksiä, sillä uuden ohjelmakauden myötä kehittämishankkeiden sisältöön ja toimeenpanoon on tullut paljon muutoksia. Hankkeiden toimeenpanossa on uutta sähköisen asioinnin lisäksi mm. yksinkertaistetut kustannusmenettelyt sekä kehittämishankkeiden valintamenettelyjen muuttuminen siten, että rahoitettavaksi hyväksyttävät kehittämishankkeet valitaan valintajaksoittain ja rahoitettavien hankkeiden (valinnan pohjana on hankkeiden pisteytys valintaperusteiden mukaisesti) valinnassa käytetään valintaperusteiden mukaista pisteytystä.

Infotilaisuuksien esitysmateriaalit:
Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2014–2020
Hakujen avautuminen, valintajaksot ja valintamenettely sekä valintakriteerit
Johdatus Hyrrään
Koulutus- ja tiedonvälitys
Yhteistyötoimenpide M16
Yksinkertaistetut kustannusmallit
Yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet sekä teemahankkeet
Lyhyesti yritysrahoituksesta

Hyödyllisiä linkkejä:
maaseutu.fi
Infoa Hyrrästä
Infoa eri tukimuodoista yms.
Etelä-Savon ELY-keskus

Lisätiedot:
Maija Puurunen, maija.puurunen@ely-keskus.fi, p. 0 295 024 074
Ossi Tuuliainen, ossi.tuuliainen@ely-keskus.fi, p. 0295 024 098
Jukka Kotro, jukka.kotro@ely-keskus.fi, p. 029 502 4057
Kaija Siikavirta, kaija.siikavirta@ely-keskus.fi, p. 029 5024 087