Maaseudun hankkeiden rahoitus

Maaseudun elinkeinoelämän, uusien elinkeinojen ja tuotantomahdollisuuksien kehittämiseen on mahdollista saada rahoitusta.

Tuettava toiminta

Elinkeinojen kehittämishankkeiden avulla luodaan pohjaa, tehdään selvitystyötä sekä valmentaudutaan tulevaisuuden muutoksiin muun muassa kehittämällä maaseudun mikroyritysten toimintaympäristöä.

Myös maaseudun asumisviihtyvyyden, vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden parantamiseen tähtäävät yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet ovat tärkeä osa maaseudun kehittämistyötä.

Korkealaatuisten tuotteiden ja onnistuneiden investointien takana on aina vankka osaaminen. Ammattiosaamisen jatkuva ylläpitäminen sekä kyky omaksua uutta, ajankohtaista tietoa ja uusia menetelmiä on keskeinen osa tulevaisuuden maaseutua ja sen kilpailukyvyn parantamista. Tätä voidaan edistää koulutus- ja tiedonvälityshankkeilla.


Tuen määrä ja tukitasot

Hankkeelle myönnetään tukea tietty prosenttimäärä hankkeen hyväksytyistä kustannuksista.


Hankerekisteri julkaistu

Maaseutua kehitetään tuhansien hankkeiden voimin.

 

Maaseutuvirasto on julkaissut tiedot Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoituksen saaneista hankkeista ja yritystuista osoitteessa www.maaseutu.fi

Hankerekisteri sisältää tiedot kaikista hankkeista ja yritystuista, joita ELY-keskukset ja Leader-ryhmät ovat rahoittaneet ohjelmakaudella 2014–2020 tähän mennessä.

Hankerekisteristä voi etsiä tietoa esimerkiksi tietyn aihepiirin hankkeista tai siitä, mitä hankkeita tietyn ELY-keskuksen alueella on rahoitettu. Tiedot hankerekisteriin tulevat Maaseutuviraston hallinnoimasta tietojärjestelmästä ja päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Hankerekisteristä saa tiedot hankkeiden kokonaisrahoituksesta. Kokonaisrahoitus sisältää hankkeen saaman tuen ja hankkeen yksityisen rahoituksen. Maaseutuohjelman tuesta osa on kansallista rahoitusta ja osa rahoituksesta tulee EU:n maaseuturahastosta.

Maaseutuviraston tiedote 28.11.2016


Etelä-Savossa rahoitetut maaseudun hankkeet 2014-2020

Etelä-Savon ELY-keskus

Piällysmies ry

Rajupusu Leader ry

Veej'jakaja ry


Etelä-Savossa rahoitetut maaseudun hankkeet 2007-2013

Etelä-Savon ELY-keskus

Piällysmies ry

Rajupusu Leader ry

Veej'jakaja ry

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta rahoitetut hankkeet Etelä-Savon ELY-keskuksessa, Piällysmies ry:ssä, Rajupusu Leader ry:ssä ja Veej'jakaja ry:ssä - Hankekartta 2007-2013.

Veej'jakaja ry:n oma hankekartta 2007-2013 rahoitetuista hankkeista!