Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnille yhteinen matkailun toimintasuunnitelma

Yhteisen toimintasuunnitelman avulla voidaan luoda selkeät suuntaviivat alueellisen matkailun kehittämiselle. Kehittämishankkeen ja toimintasuunnitelman toteuttajana on toiminut Rajupusu Leader ry.

 

Toimenpidesuunnitelma 3.12.2013 kansiJuvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella toteutettiin JURASU-matkailun kehittämishanke Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoituksella 20.6.2012–31.12.2013. Tavoitteena oli laatia matkailuelinkeinolle paikallinen toimintasuunnitelma, joka antaa selkeät suuntaviivat pidemmän tähtäimen suunnittelulle ja tekemiselle kunnissa sekä alueen matkailuyrityksissä. Ohjelma perustuu laajapohjaiseen paikalliseen valmistelutyöhön, kuten esimerkiksi asiakaskyselyihin, yrittäjähaastatteluihin ja työpajoihin.
– Täällä on semmoinen tapa, että meillä on hyvää yhteistyötä. Hankkeelle löydettiin hyvä työntekijä ja kaikki osapuolet sitoutuivat tavoitteisiin, joten homma meni alusta lähtien mukavasti eteenpäin, kertasi hankkeen alkua ja kulkua Rajupusu Leader ry:n toiminnanjohtaja Ilpo Lehtinen.

Yhteistyöllä näkyväksi ja aloitteelliseksi toimijaksi

JURASU-hankkeen haastattelujen ja muun valmistelutyön aikana vahvistui käsitys yhteistyön tiivistämisen välttämättömyydestä. Kuntien välisen yhteistyön avulla voidaan varmistaa matkailun parempi näkyvyys maakunnan matkailumarkkinoinnissa.
– Nämä kolme pientä eteläsavolaista kuntaa ovat keskenään kovin erilaisia matkailualueita. Myös matkailu elinkeinona on kehittynyt eri tasolle. Meillä kaikilla on keskenämme opittavaa, ja yhteistyön kehittäminen on selkeä avain, jolla lukkoa voitaisiin aukaista, JURASU-hankkeen projektipäällikkö Suvi Korhonen korostaa.

Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnat ovat sitoutuneet matkailuyhteistyön tiivistämiseen ja toimenpideohjelman toteuttamiseen. Käytännön toteuttamistoimenpiteistä vastaa matkailun toimenpideryhmä, joka koostuu kuntien, yrittäjien ja tapahtumatoimijoiden edustajista kaikista kolmesta kunnasta. Matkailun toimenpideryhmän työvälineenä toimii JURASU-hankkeessa valmistunut Matkailun toimenpideohjelma, johon on koottu lähitulevaisuudessa tärkeimmät kehittämiskohteet.
– Tärkeintä ovat luonto, paikallisuus ja paikallinen ruoka. Ei tarvita mitään erityisextremeä. Ihmiset kaipaavat lumikenkäilyä, hiihtelyä, luontoreittejä ja paikallisruokaa eli hyvin tavallisia asioita. Pienellä tuotteistamisella niistä voitaisiin toteuttaa matkailijoille selkeitä ja helposti tavoitettavia kokemuspaketteja, Korhonen toteaa.

3D-mallinnuksilla vauhtia investointeihin ja maankäytön suunnitteluun

Suvi Korhonen ja Simo KaksonenKahdeksalle matkailualueelle laadittiin JURASU-hankkeen myötä 3D-mallinnukset, joiden avulla alueiden kehittämis- ja rakennusmahdollisuuksia voidaan esitellä mm. yrittäjille ja sijoittajille. Mallinnukset ovat jo johtamassa ensimmäisiin investointihankkeisiin.
– 3D-mallinnuksessa ovat kaikkien kolmen kunnan kärkialueet, joissa toimii jo useampia yrittäjiä. Mallinnuksen avulla voidaan katsoa tulevaisuuteen: millaista rakennuskantaa ja kuinka paljon sitä voisi alueella olla. Yrittäjät ja kunnat pystyvät hyödyntämään tietoa omassa markkinoinnissaan. Mallinnuksella voi osoittaa perinteisiä kaavoja tarkemmin, minkä tyyppiseksi alue pystyy kehittymään jatkossa, Sulkavan kunnan kaavoitusinsinööri Simo Kaksonen kertoo.

Paikalliset elämykset ja luontomatkailu alueen matkailun vetonaulat

Alueen tärkeimmiksi matkailijaryhmiksi määrittyivät selvitystyön perusteella perhematkailijat ja modernit humanistit, jotka hakevat elämyksiä paikallisuudesta ja luonnosta. Matkailijat toivoivat paikallisten elämysten olevan vaivattomasti saavutettavissa.
– Toimenpideohjelma on nyt laadittu, ja sen toteuttamiseksi on päätetty muodostaa toimenpideryhmä, johon alueen kolme kuntaa ovat jo määränneet omat edustajansa. Aluksi koollekutsujana toimii Rajupusu Leader ry. Ryhmä käy toimenpideohjelmaa tarkemmin läpi ja päättää, mitä asioita lähdetään ensimmäisenä toteuttamaan, Ilpo Lehtinen kertoo lopuksi.

Ilpo Lehtisen, Suvi Korhosen ja Simo Kaksosen haastattelut voi kuunnella Maaseutukuriirin kotisivuilla:
http://www.maaseutukuriiri.fi/podcastit

Kuvia Rajupusu Leader ry:n tiedotustilaisuudesta (17.2.2013):
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.286094918214419.1073741860.151682061655706&type=1&l=85a283070a

Toimenpidesuunnitelma pähkinänkuoressa (3.12.2013):
http://www.maaseutukuriiri.figetfile.php?file=2016

Juva, Rantasalmi ja Sulkava: Matkailun toimenpidesuunnitelma 2014–2017 (3.12.2013):
http://www.maaseutukuriiri.figetfile.php?file=2015

Jurasu-matkailuhankkeen loppuraportti:
http://www.maaseutukuriiri.figetfile.php?file=2014

Lisätiedot:

Ilpo Lehtinen, Rajupusu Leader ry, toiminnanjohtaja, 040 715 7189, ilpo.lehtinen@rajupusuleader.fi