Metsää eivät pörssikurssit hevin heiluta

Ilmakuvaa Hirvensalmelta. Kuva, video ja teksti: Tiina Judén. Klikkaa kuvaa ja pääset videoon!

 

Metsä on vakaa ja turvalliseksi koettu sijoitus. Sitä ei voi unohtaa. Sitä on hoidettava niin kuin muitakin sijoituskohteita.

-Metsästä saadaan harvoin pikavoittoja, mutta sitä eivät myöskään pörssikurssit hevin heiluta, sanoo Etelä-Savon metsänhoitoyhdistyksellä vuoden alussa aloittanut erityisasiantuntija Tommi Seppänen.

Seppänen on käynyt Metsä vastaa -kiertueella esimerkiksi Puumalassa kertomassa sukupolvenvaihdosasioista. Hän toi esiin myös metsän maisema- ja virkistysarvoa. Lisäksi hän kertoi metsästysseuraan pääsemisestä ja metsän tuomista moninaisista iloista.

Etelä-Savossa järjestetään yli 100 Metsä vastaa -tapahtumaa, joissa asiantuntijat kertovat digivivahtein metsän arvosta ja netistä löytyvistä laskureista. Tarkoituksena on aktivoida metsänomistajia hyödyntämään omaa metsäänsä metsävaratietojen avulla.

Lisäksi Metsä vastaa -tapahtumissa annetaan vinkkejä verohelpotuksista sekä metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen täyttämisestä sähköisesti.

-Metsänomistajat alkavat olla melko iäkkäitä. Keski-ikä on jo yli 63 ikävuoden. Monella on huoli siitä hoituvatko asiat tietokoneella, sanoo Sanna Hakolahti metsänhoitoyhdistyksestä.

Hakolahti toimii myös Metsävaratietojen ja digitalisaation hyödyntäminen biotalouden kasvussa Etelä-Savossa -hankkeen vetäjänä ja metsäasiantuntijana.

 

Metsäasiantuntija Tommi Seppänen näkee metsän monet puolet.

 

Metsästä pitää olla kiinnostunut

Metsä vastaa -kiertueella on kymmenen isoa teemaa. Nyt on meneillään metsänomistajan talous.

-Metsästä pitää olla kiinnostunut. Hoito on kaiken a ja o, sanoo Hakolahti.

-Metsä tarjoaa meille äärettömiä mahdollisuuksia. Metsä antaa taloudellisen turvan ja työn lisäksi suunnattomat virkistysmahdollisuudet, kuten marjastus, sienestys, retkeily, metsästys ja matkailu. Metsässä mieli rauhoittuu ja stressi unohtuu, sanoo Tommi Seppänen.

Tämän viikon keskiviikkona järjestetään alueellisen metsäohjelman sidosryhmätyöpaja. Työryhmiin sekä tulevaan seminaariin osallistuu edustajia metsäalan keskeisten toimijoiden, kuten metsänomistajien, metsänhoitoyhdistysten ja metsäyhtiöiden lisäksi muun muassa alan yrittäjistä, metsäopetuksesta, metsäntutkimuksesta,  ELY:stä  ja maakuntaliitosta sekä kehittämisorganisaatioista. Myös kansalaisjärjestöjen edustajia on kutsuttu mukaan.

 

Metsäkeskuksen aluejohtaja Antti Heikkilän mukaan seminaarin kärkiaiheita ovat muun muassa se, miten hyödynnämme kestäviä hakkuumahdollisuuksia täysimääräisesti.

Toisaalta työpajoissa mietitään, miten kehitämme puunjalostukseen ja metsiin liittyvää liiketoimintaa ja parannamme alueen liikenneinfran kuntoa.

-Pohdittavana on myös miten lisäämme taimikonhoitomääriä ja turvaamme yrittäjä- ja työvoimaresurssien riittävyyden, sanoo Heikkilä.

Yhtenä kärkenä on huolehtia metsien monimuotoisuudesta ja nostaa vesiensuojelun tasoa metsätaloudessa.

-Kasvatamme metsäluonnon vetovoimaa ja lisäämme sekä monipuolistamme metsäluontoon liittyvää yrittämistä, Heikkilä lisää.

Mäntymetsä ja tähtitaivas pakkasyönä viime viikonloppuna.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja