ReissuEllu edistää yhdenvertaisuutta

Teksti ja kuvat: Iida Vesterinen

ReissuEllu suhaa ympäri Etelä-Savon maaseutua. Sen tavoitteena on edistää maaseudun vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä. Tavoitteeseen päästään tarjoamalla monipuolista palveluohjausta sosiaali- ja terveyspalveluista. Käytännössä aiheina voi olla ohjaus digitaalisten sote-palveluiden käytöstä, matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut tai hyvinvointia edistävät toimintatuokiot.

Reissussa Ruokomäessä

Hyppäsimme ReissuEllun kyytiin Ruokomäen kylälle, Kangasniemelle.  Ruokomäen kylätalolla ohjelmassa oli kehonkoostumusmittauksia. Mittausten jälkeen ReissuEllun kuljettaja ja projektiasiantuntija Heikki Huttunen kertoi, mitä lukujen takana on ja antoi vinkkejä kuulijakunnan terveyteen liittyen. Myös seuraava käynti Ruokomäessä oli jo sovittuna.

 Kylillä teemme näiden mittausten ohella elintapaohjaukseen liittyvää liikunnan ohjausta ja annamme tietoa esimerkiksi ravitsemuksesta sekä kaatumisen ehkäisystä, kertoo Huttunen. 

Kuva ReissuEllun sisätiloista.
Auton sisällä on tilaa toiminnalle. Etenkin kesällä autossa voi tehdä hyvin esimerkiksi kehonkoostumusmittauksia.

Hyvinvointia ja osallisuutta maaseudulle

Vuoden 2024 maailman terveyspäivän teemana on ”my health, my right”, joka kääntyy suomeksi terveyteni, oikeuteni. Teemalla viitataan siihen, että kaikilla ja kaikkialla tulisi olla pääsy laadukkaisiin terveyspalveluihin, koulutukseen ja tietoon. Tähän liittyy myös se, että kaikilla tulisi olla puhtaaseen juomaveteen ja ilmaan, ravinteikkaaseen ravintoon, säälliseen asumiseen, kunnollisiin työ- ja ympäristöoloihin sekä syrjimättömyyteen. (WHO, 2024.)

ReissuEllu edistää tähän liittyen maaseudulla asuvien tietoisuutta sosiaali- ja terveyspalveluista palveluohjauksen ja digituen keinoin. ReissuEllu on Esedun hanke, joka on käynnistynyt alun perin 2019 ja nykyinen hanke aloitti toimintansa 2022. Nykyinen hanke, Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä, on rahoitettu EU:n maaseuturahoituksella.

ReissuEllulla, tai liikkuvalla palveluyksiköllä, käy viikoittain keskimäärin 6–8 yhteisön luona Etelä-Savon maaseudulla. Kullakin tapaamisella on oma ohjelmansa. Ohjelmassa voi olla muun muassa terveydentilaa kartoittavia mittauksia ja tietoa hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä tai ohjausta digipalvelujen käyttöön, joita hyvinvointialueella käytetään.

Yhteistyöllä kohti kesää

Kesää kohti mennessä ReissuEllu näkyy yhä useammin liikenteessä. Suunnitelmissa on käydä maakunnan kirjastoissa valtakunnalliseen digitaitoviikkoon liittyen ja kesäkiertue. Erityisesti kesäkiertueen aikana on tarkoitus tavoittaa myös vapaa-ajan asukkaita.

Juttu on julkaistu aiemmin Maaseutu.fi-sivustolla.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja