Miten saadaan nuoret hoksaamaan bisnes?

Nuoret voivat keksiä yritysidean omien harrastustensa tai osaamisensa kautta. Kuvassa Amaze Me Leader -nuoret paistavat tikkupullaa Skotlannissa viime elokuussa järjestetyllä maaseudun kehittämisen seikkailuleirillä. Kuva: Tiina Judén

 

Teksti: Tiina Judén

Kouluyhteistyö on tärkeää, kun halutaan tavoittaa nuoria.

Maaseudun nuorten Startup- yrittäjyysyhteistyöhanke on Suomen 4H-liiton tapa saada nuoret esille ja ymmärtämään yrittäjyyden tuomia mahdollisuuksia. Samalla pyritään luomaan innovatiivinen maaseudun nuorten Startup-toimintamalli.

-Tässä vaiheessa käynnistelemme kouluyhteistyötä yläkoulujen, lukioiden ja ammattikoulujen kanssa eri puolilla maakuntaa, kertoo projektipäällikkö Juha Intke Suomen 4H-liitosta.

Ensimmäinen kontakti nuoriin järjestettiin Juvan yläkoulun 9-luokkalaisten Ajokortti työelämään starttitilaisuuden yhteydessä viime torstaina. Joroisissa Puutekla-nimistä 4H-yritystä pyörittävä Aapo Heikkilä kertoi oman yritystarinansa ja Juha Intke esitteli hanketta ja nuorten yritysmahdollisuuksia.

-Olin tyytyväinen, että saatiin avattua nuorille sitä tosiasiaa, että yrittäminen ei ole rakettitiedettä, mutta vaatii rohkeutta ja uskallusta lähteä kokeilemaan omaa liikeideaansa, sanoo Intke.

-Jollain se voi olla tietotekniikkaosaamista, jollain viestintää, siivousta tai mopojen korjausta.

Puutekla on tehnyt mökkiläisille laitureita ja maalannut ulkorakennuksia.  Myös kattojen puhdistus on työllistänyt nuoria yrittäjiä.

-Aapo Heikkilällä ja Otto Leppäsellä tuntuu olevan ammattisuuntaus tiedossa ja homma hanskassa, Intke iloitsee.

 

Puutekla-yrityksen toinen nuori yrittäjä Otto Leppänen rakentaa laituria, kuvaajana ryhmäyrityksen toinen osakas Aapo Heikkilä.

 

Virtuaalinen kohtaamispaikka

Hankkeen rahoittajana on Etelä-Savon ELY-keskus. Osatoteuttajina hankkeessa ovat Luonnonvarakeskus, Järvisuomen Kylät ry ja MTK Etelä-Savo. Luke eli Luonnonvarakeskus ottaa haltuun vertaisoppimisen ja vertaistyöskentelyn. Tavoitteena on luoda virtuaalinen kohtaamispaikka, jossa yritysohjaajat voivat mentoroimalla tukea nuorten toimintaa.

 – Verkkoympäristössä toimimisella vältetään hankalia ja pitkiä välimatkoja maaseudulla, sanoo Intke.

Vertaisryhmiä perustetaan kuusi. Ne ovat nuorten maaseudun Startup-yrittäjien oppimis- ja vertaisverkostoja, joissa ratkaistaan yhdessä nuorten yrittäjien ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten haasteita ja ongelmia.

Omat verkostonsa saavat Pieksämäen seutu, Rajupusun alue, Savonlinnan seutu sekä Mikkelin, Puumalan ja Mäntyharjun seutu.

Nuorisohankkeelle on palkattu myös osa-aikainen yritysreportteri, joka vastaa viestinnästä ja tiedottamisesta eri some-kanavia hyödyntäen. Yritysreportteri aloittaa tehtävässään 19. päivä marraskuuta.

 

Kuva 20.päivä lokakuuta Satulinnasta,Hirvensalmelta, Jäsky kylätoimijakoulutukseen osallistuneista. Mukana takana myös nuorisohankkeen projektipäällikkö Juha Intke Suomen 4H-liitolta. (silmälasit ja sininen takki)

 

Road show yhteistyössä kylien kanssa

Yhteistyö paikallisyhdistysten kanssa on tärkeää. Tiistaina 13. päivä marraskuuta kuntakierroksen eli road shown kohteena on Pertunmaan ja Mäntyharjun 4H-yhdistystoimijat. Kylätoimijoiden, kuten Jäskyn kautta halutaan näkemyksiä palvelutarpeista.

-On tärkeää kartoittaa, millaisia palvelutarpeita ja näkemyksiä kyläläisillä, lomalaisilla ja mökkiläisillä sekä turisteilla on tulevaisuudessa kyläyhteisöille.

Nuoret voivat näissä yhteisissä pohdinnoissa ja keskusteluissa hoksata oman osaamisensa ja harrastustensa kautta, mitä he voisivat yritystoimintansa kautta tarjota kylille ja kyläläisille.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on löytää uutta liiketoimintaa ja uusia ansaintamahdollisuuksia erityisesti nuorille.

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja