Maatalousyrittäjän Jalkapuu -laskuri paljastaa maatalousyrittäjän kipupisteet ja arat paikat

Disclaimer: Tämä on ns. pakina, mikä lukijan on syytä ottaa huomioon

 

Olipa kerran, mutta onko enää toista kertaa – mukaelma Eläinten hyvinvointikeskuksen lanseeraamasta Naudan Elämänpuu -laskurista

 

Maatalousyrittäjän Jalkapuu -laskuri paljastaa maatalousyrittäjän kipupisteet ja arat paikat

Maatalousyrittäjien kipupisteitä ja arkoja paikkoja voi nyt tarkastella ja vertailla kokemusasiantuntija-arvioihin perustuvan Jalkapuu -laskurin avulla. Laskuri kertoo maatalousyrittäjien haavoittuvuudesta elämän eri vaiheissa: lapsena, teininä, aikuisena maatalousyrittäjänä ja yrittäjäuran päättyessä.

Laskurissa voi valita haluamansa elämänpolun ja katsoa, millaisen arvosanan kokemusasiantuntijat antaisivat maatalousyrittäjän elämälle.

Maatalousyrittäjiltä ei useinkaan kysytä suoraan mielipidettä eikä niiden hyvinvointia mitata käyttäen yhtä yksiselitteistä muuttujaa. Hyvinvoinnin kipukohtia ja haavoittuvuutta voidaan kuitenkin arvioida ja arvottaa niiden elinikäisen vaikutuksen mukaan.

Maatalousyrittäjän Jalkapuu -laskurissa voit kasvattaa maatalousyrittäjän työuran valitsemissasi olosuhteissa ja katsoa, millaiseksi sen elämä muodostuu. Laskuri havainnollistaa erilaisia yrittäjän elämänpolkuja ja osoittaa, miten se pärjää eri elämänpoluilla.

Laskurin tavoitteena on auttaa puoluepoliitikkoja, virkamiehiä sekä erilaisia aktivisteja kuin myös kaupan ja elintarviketeollisuuden johtoa ja sisäänostajia hahmottamaan tekemiensä päätösten ja vaatimiensa toimien vaikutuksia maatalousyrittäjän hyvinvointiin ja valintoihin. Erityisen antoisa laskuri on yhden asian liikkeiden strategiseksi välineeksi ja elintarvikeketjun toimijoille maatalousyrittäjän hyväksikäytön maksimoimiseksi.

Laskurissa on käytetty alan ulkopuolisten kokemusasiantuntijoiden arvioita maatalousyrittäjien elämänvaiheiden ja olosuhteiden vaikutuksista. Arvioinnissa on huomioitu yrittäjän elämän osa-alueet, kuten ruokavalio, elinolosuhteet, pukeutuminen, sairastuvuusriski, puoluetausta, kuolleisuus, kielitaito, sosiaalinen ympäristö, murre, parisuhdekäyttäytyminen, selaushistoria, ulkomaanmatkailu, mediavalinnat, mahdollisuus toteuttaa lajinmukaisia käyttäytymistarpeita, syyllisyyden kantokyky, MTK-jäsenyys ja muut kokemukset.

Laskuri ottaa tarpeen mukaan huomioon myös yleisesti Suomessa vallalla olevat ihmisten elämän ja yrittämisen olosuhteet sekä toimintatavat painottaen eri elämänvaiheiden ja -valintojen merkitystä kokemusasiantuntija-arvion mukaisesti. Erityisesti halutaan tarkastella maatalousyrittäjää ylhäältä alaspäin ja taajamerkin takaa.

Kokonaistarkastelussa tärkeää on, että kohdetta tarkastellaan kaukaa, mutta kriittisesti. Tässä on käytetty vertaisarviointina vakuutuslääkäreiden salaista Kuinka otan luulot pois sairaalta ja/tai työkyvyttömältä -työopasta.

Laskuri on osa Agricultural Subhuman and Suffering (ASS) -hanketta, jonka toteutuksessa on ollut mukana laaja joukko erilaisia aktivisti- ja ympäristöjärjestöjä sekä puoluepoliittisia nuorisojärjestöjä. Laskurin tekemiseen on osallistunut laajasti alan ulkopuolisia kokemusasiantuntijoita sekä ensimmäisen vuoden humanistiopiskelijoita Itä-Suomen yliopistosta.

Kokeile laskuria ja, jos laskurin vaiheet tai lopputulos eivät ole sinulle mieleisiä maatalousyrittäjän tunnetiloista erilaisissa olosuhteissa, voit vapaasti muuttaa lähtöolettamuksia ja parametreja juuri sellaisiksi, joilla sinä saat maatalousyrittäjälle mieleisesi lopun.

Tätä on odotettu, älä jätä tilaisuutta käyttämättä!

PS: Laskurista on myös hollannin, puolan ja liettuan kielellä versiot, jotta komissaarit Timmermans ja ne kaksi (Agri ja Envi), joiden nimeä en osaa lausua enkä kirjoittaa ulkomuistista pystyvät hyödyntämään sen maatalousyrittäjien resilienssin venyttämisessä.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja