Järvisuomalainen maaseutuohjelman kehittämishankkeiden teemahaku 1.2.-30.4.2022

Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat avanneet teemahaun Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaan liittyvistä hankkeista.
 

Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma laadittiin vuonna 2019 sidosryhmien kanssa viiden ELY-keskuksen yhteistyönä. Se on huomioitu alueellisten maaseutusuunnitelmien toteutuksessa ja uusien CAP27 -suunnitelmien sisällöissä.

Teemat ja rahoitettavien hankkeiden valinta

Haku toteuttaa Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa (JÄSMY) sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa.

Haussa painotetaan erityisesti seuraavia tavoitteita: 

* Järvi-Suomesta tulee hiilineutraali
* Vastuullinen sekä kannattava liiketoiminta sekä kestävä asuminen lisääntyvät 

Tavoitteiden sisällä painotetaan erityisesti toimenpiteitä:

* Kiertotalouden ja agroekologisten symbioosien tukeminen
* Kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen 

Jokaisen valittavan hankkeen toivotaan sijoittuvan vähintään kahden ja mielellään mahdollisimman monen JÄSMY:n ELY-keskuksen alueelle.

Teemahankkeiden toteuttamiseen on varattu yhteensä enintään 500 000 euroa.

Hakeminen

Teemahaku koskee valintajaksoa 1.2.-30.4.2022. Hakemukset tulee tehdä sähköisenä Ruokaviraston Hyrrä-järjestelmään 30.4.2022 mennessä ja osoittaa sille ELY-keskukselle, jonka alueella on eniten suunnitellun hankkeen toimintaa. Valintajaksolla otetaan vastaan myös muita alueellisia ja alueiden välisiä kehittämishankehakemuksia. Suosittelemme keskustelua maaseuturahoituksen asiantuntijoiden kanssa jo valmisteluvaiheessa.

Infotilaisuus hausta järjestetään verkossa 24.2. klo 15:00-16:00. Ilmoittautuminen
Linkki: Hakuilmoitus (ely-keskus.fi)

Lisätietoja:

Harri Hakala, koordinaattori, Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma, p. 029 502 4099
Jaana Tuhkalainen, maaseutuasiantuntija, kehittämisvastaava, p. 029 502 6697, Pohjois-Savon ELY-keskus
Kaija Siikavirta, maaseutuasiantuntija, p. 029 502 4087, Etelä-Savon ELY-keskus
Leena Hyrylä, asiantuntija, p. 029 502 9047, Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Pertti Ruuska, maaseutuasiantuntija, p. 029 502 4121, Keski-Suomen ELY-keskus
Terho Sirviö, maaseudun kehittämisen asiantuntija, p. 029 502 6103, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

   
 
 
 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja