Vahvan ketjun ympärillä vahva verkosto…..

Syyskuun viimeinen päivä näyttäytyy ikkunan takana istuvalle virkaihmiselle hyvin syksylle tyypillisenä: Värikkäät puut, ajoittainen sade ja puuskittainen tuuli varmistavat aistitun tunnelman. Ikään kuin luonto viestittäisi, että olisi aika paketoida mennyt satokausi ja aloittaa toiminnan tarkastelun analysointi: Missä onnistuttiin ja mistä löytyy kehitettävää?

Kehitys ja kehittäminen ovat arkipäivää ja niitä ei tapahdu ilman tehtyjä havaintoja. Täällä Etelä-Savossa Rakennerahastopalvelut – yksikön maksatuspäällikkönä aloittanut Sirpa Lavikainen totesi taannoin, että arvokasta on löytää joku havainto kuin havaintoa lainkaan. Näinhän se on. Valvonta- ja tarkastustyössä voisi yleisesti ajatella, että työnluonteeseen kuuluukin löytää havaintoja, jotta työllä on merkitystä. Useasti tehdyt havainnot havaitaan poikkeamina. Totta sekin, mutta yhä yleisimmin tehdyistä havainnoista nousee esille myös vahvuuksia. Ja näistä vahvoista myönteisistä havainnoista syntyy loistavia onnistumistarinoita. Ne ovat jatkuvan toiminnan kehittämisen ”sampo”.

Edelleen näitä tehtyjä havaintoja raportoitaessa tulee väkisinkin mietittyä, minkälainen ketju toiminnan takana on ollut. Mitä onnistuneempi lopputulos on, sitä vahvempaa toiminta on ollut. Vastaavasti poikkeaman kohdalla tarkasteluun nousee ketjun heikoimman lenkin tarkastelu. Ketjussa liikutaan edestakaisin aina sen mukaan, miten asetettu tavoite on toteutunut. Suurimmilta osin päädytään maaliin ilman sen suurempaa sahaamista.

Ketjun lujuutta tai heikkoutta arvioitaessa, liikkumista tulisi laajentaa linjamaisesta ketjuajattelusta ympyrämäisemmäksi verkostoksi ketjun ympärille. Tällaiseen ajatukseen törmäsin viime viikolla Helsingissä Ruokavirastossa. Aamukahvin lomassa vaihdoin ajatuksia Ruokaviraston johtavan asiantuntija Minna-Maija Väänäsen kanssa. Verkostojen tunnistaminen ja niiden vahvistaminen on tärkeää, jotta jatkuva kehittäminen, osaaminen ja tekeminen kaikilla sektoreilla vahvistuu. Valmentaminen linkittyy olennaisena osana verkoston vahvistamista. Uuden toimintatavan omaksuminen valmennusmetodeja soveltaen saavutetaan entistä vakaampi toiminta ja tekeminen niin hallinnossa, kentällä, neuvonnassa ja koulutuksessa. Parhainta tässä on se, että yhteisesti asetut tavoitteet saavutetaan yhdessä – onnistuminen jaetaan kaikkien kesken. Poikkeaman kohdalla toimitaan samoin: jokainen parantaa toimintatapaansa, koska verkostossa toimitaan yhdessä – ei vain se, jonka kohdalla poikkeama todettiin.

Näillä ajatuksilla lähdetään kohti uutta kuuta ja katsotaan, mitä se pitää sisällään. Ainakin kolmantena päivänä alkaa luonnonmukaisen tuotannon ensimmäisen maksuerän maksatus (85%). Sekin prosessi on vaatinut taakseen paljon meille näkymätöntä verkostoitumista, jotta korvausten maksatus pääsisi käyntiin suunnitellun mukaisena. Sinullakin on varmasti ollut osuutta sen onnistumiseen – hyvää lokakuuta!

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja