Biotalous tutuksi yritysvierailuin, opintomatkoin ja luennoin

Toukokuussa Juvalla startanneen Biotalous tutuksi -tiedonvälityshankkeen tavoitteena on esitellä biotalouden monia mahdollisuuksia sekä innostaa eteläsavolaisia yrityksiä, yhdistyksiä ja alueen asukkaita ideoimaan ja tunnistamaan alueen mahdollisuuksia. Hankkeen toteuttajana on Rajupusu Leader ry.

Hanke toteutetaan Juvan, Joroisten, Sulkavan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kohderyhmänä ovat alueen maatilat, yrittäjät, yhdistykset, biotalouden neuvojapiireissä toimivat tahot sekä muut bioenergiasta kiinnostuneet.

Hankkeen käynnistämistilaisuudessa luennoi Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Pasi Rikkonen.

– Luonnonvaroja käytettäessä on löydettävä tasapaino niiden riittävyydessä ja suojelemisessa.

Kiertotaloudessa maksimoidaan raaka-aineiden kierto siten, että syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Rikkonen käytti biokaasutuotantoa esimerkkinä kiertotaloudesta.

Tällä hetkellä biokaasutuotannon esteinä ovat kalliit investoinnit, lopputuotteen alhaiset hinnat, lämmön hyödyntämätön ylijäämä ja polttomoottoritekniikan kyseenalainen tulevaisuus. Edistäviä tekijöitä ovat puolestaan yhteiskunnalta saatava investointituki, uusien teknisten ratkaisujen tuomat mahdollisuudet, maatalouden tilakokojen kasvu, luomutuotannon lisääntyminen, biokaasun lisääntyvä käyttö liikennepolttoaineena ja energiaomavaraisuuden lisääminen.

– Kestävään biotalouteen siirtyminen edellyttää vakaata ja ennustettavaa toimintaympäristöä esimerkiksi poliittisten päätösten, lainsäädännön ja markkinoiden suhteen.

Tiedonvälitystä monin tavoin

Hankkeen puitteissa toteutetaan aiheeseen liittyviä luentoja, opintomatkoja ja muita tilaisuuksia. Tavoitteena on kestävän kehityksen valintojen helpottaminen ja edistäminen niin yritystoiminnassa, yhdistystoiminnassa kuin kuntalaisten omassa arjessa tiedonvälityksen ja käytännön esimerkkien kautta.

Syyskuussa Juvalla järjestettiin tilaisuus, jossa esillä olivat pakkausmateriaalit ja niiden tulevaisuus. Luennoijana toimi Suomen Pakkausyhdistys ry:n toimitusjohtaja Antro Säilä.

Uusiutuvan energian teemapäivässä lokakuun alussa Rantasalmella jaettiin ajankohtaista tietoa aurinkoenergiasta ja biokaasupotentiaalin hyödyntämisestä. Teemapäivä järjestettiin yhdessä Energiayrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle -hankkeen kanssa.

Marraskuun alussa toteutettiin opintomatka Tarvaalan Biotalousinstituuttiin Saarijärvelle. Opintomatkan aikana tutustuttiin myös Juvan Bioson Oy:n sekä Lievestuoreella sijaitsevan Kalmarin biokaasulaitoksiin.

Tammikuussa on tulossa kaksi tilaisuutta. Yritysten elinkaarineuvonta ja ympäristövaikutusten arvioiminen maaseutuyrittäjyydessä -tapahtuma järjestetään Sulkavalla 23.1.2020. Ruuantuotannon vaikutus ilmastonmuutokseen -tilaisuus pidetään Joroisissa 29.1.2020.

Alueen kylät, yhdistykset ja yritykset voivat myös toivoa luentotilaisuuksia itseä kiinnostavista aiheista. Biotalous tutuksi -tiedonvälityshanke on voimassa 30.8.2020 saakka.

Biotalous on taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen kestävän kehityksen periaattein. Maapallon nopeasti kasvavan väkimäärän ennustetaan tarvitsevan vuoteen 2030 mennessä 50 prosenttia enemmän ruokaa, 45 prosenttia enemmän energiaa ja 30 prosenttia enemmän vettä.

Kirsi Blomberg toimii Biotalous tutuksi -hankkeen koordinaattorina Rajupusu Leader ry:ssä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja