Toimintaa asukkailta nousevien ideoiden ja tarpeiden pohjalta

Leader-rahoitus on tukea, joka jää hakijoiden, yritysten ja alueen hyödyksi. Rahoitus koostuu EU:n (43 %), Suomen valtion (37 %) ja kuntien (20 %) osuuksista. Leader-toiminta kehittää alueen elinvoimaisuutta asukkailta nousevien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.

– Leader-rahoituksen monipuolisuus tarjoaa monia tapoja kehittää Etelä-Savon maaseutua ja paikallisia tarpeita. Niiden avulla jokaisella maaseudun asukkaalla on tilaisuus tehdä omasta asuinseudustaan entistä parempi paikka elää, asua ja yrittää. Kannustankin olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä joko Leader-ryhmiin tai ELY-keskukseen, kertoo Mervi Ukkonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Leader-ryhmät ovat maaseudun kehittämisyhdistyksiä, joissa mukana ovat alueen asukkaat ja aluetta kehittävät yhteisöt, yritykset ja alueen kunnat. Leader-ryhmien hallitukset koostuvat edellä mainituista tahojen edustajista, ja hallitus pisteyttää sekä tekee päätökset haetuista tuista. Leader-ryhmät tekevät puoltavia rahoituspäätöksiä maaseudun yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen investointeja ja kehittämistä. Virallisen päätöksen rahoituksen myöntämisestä tekee alueellinen ELY-keskus.

Leader-ryhmiä on kaikilla Suomen maaseutualueilla. Leader-rahoituksen piirissä on yhteensä runsaat 2,5 miljoonaa maaseutuasukasta.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja