Kuva kanootin nokasta ilta-auringossa järven selällä.

Yleishyödyllisten ympäristö-ja ilmastoinvestointien teemahaku on auki

Etelä-Savon ELY-keskus avaa yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahaun ajalle 15.4.–30.8.2024. Tuettavasta investoinnista saatavan hyödyn tulee ohjautua alueen asukkaille ja muille toimijoille. Tukea ei voida myöntää yksittäisen yrityksen investointeihin. Teemahakuun kohdennetaan rahoitusta enintään 600 000 euroa.

Teemahaku on yhteneväinen Keski-Suomen ELY-keskuksen teemahaun kanssa, jolloin teemahaussa voidaan rahoittaa alueiden välisiä hankkeita Keski-Suomi ja Etelä-Savo.

Yleishyödyllisiä ympäristö- ja ilmastohankkeita haetaan seuraaviin teemoihin:

  • Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voi vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen sekä muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja kunnostamisessa.
  • Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.
  • Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tavoittelevat ilmastoneutraaliutta. Näillä investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.

Kuva kanootin nokasta ilta-auringossa järven selällä.

Tuen hakeminen

Tukea yleishyödylliseen investointihankkeeseen voi saada julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kyläyhdistys, osuuskunta tai järjestö. ELY-keskuksen asiantuntijat neuvovat tuen hakemiseen liittyvissä asioissa. Tukea haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. Tuettavan hankkeen kokonaiskustannusten tulee olla vähintään 10 000 euroa ja tukikelpoiset kustannukset voivat olla enintään 300 000 euroa.

Investointiin voidaan myöntää tukea enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kohtuullisista kustannuksista. Hakijalta edellytetään 20 prosenttia yksityistä rahoitusosuutta, joka voi olla rahaa tai vastikkeetonta työtä tai molempia. Kun tukea myönnetään julkisoikeudelliselle yhteisölle, muun julkisen rahoituksen osuus julkisesta rahoituksesta on oltava vähintään 30 prosenttia.

Teemahaun lisäksi rahoitusta voi hakea myös muuhun maaseudun kehittämistoimintaan tai yritystoiminnan investointeihin sekä kehittämiseen. Haku on jatkuva.

Teemahakuun liittyvä Teams-infotilaisuus 2.5.2024

Keski-Suomen ja Etelä-Savon ELY-keskusten järjestämiin yleishyödyllisten ympäristö- ja ilmastoinvestointien teemahakuihin liittyvä Teams-infotilaisuus järjestetään 2.5. klo 9.30–11.00. Tilaisuus on kaikille avoin, eikä siihen tarvitse erikseen ilmoittautua.

Lisätiedot Etelä-Savon ELY-keskuksen Maaseutupalvelut -yksiköstä:

  • Ilpo Lehtinen, p. 0295 024 217
  • Kaija Siikavirta, p. 0295 024 087

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Teemahaun infotilaisuus 2.5. (maaseutuverkosto.fi)

Lue lisää yleishyödyllisistä ympäristö- ja ilmastoinvestoinneista Ruokaviraston sivuilta (ruokavirasto.fi)

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja