Viljapeltoa

Etelä-Savon maaseudulle 46 miljoonaa euroa

Maataloustuotantoa ja maaseudun kehittämistä tuettiin viime vuonna Suomessa 2,13 miljardilla eurolla. Rahoitusta saivat viime vuonna muun muassa viljelijät, yhdistykset, yritykset, kunnat, järjestöt, kauppa ja teollisuus, neuvontaorganisaatiot sekä tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot.

Etelä-Savossa tukea myönnettiin 46,17 miljoonaa euroa, josta viljelijäntukia oli 40,05 miljoonaa euroa.

Valtaosa viime vuonna maksetuista tuista, 1,9 miljardia euroa, on viljelijätukia. Viljelijöiden lisäksi tuettiin muun muassa maaseudun yritysten ja yhteisöjen investointeja, maksettiin neuvontakorvausta ja tuottajaorganisaatiotukea, rahoitettiin koulutus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä tuettiin maidon ja hedelmien jakelua kouluissa ja päiväkodeissa.

Tuensaajia vuonna 2022 oli yhteensä 54 491. Tuensaajista noin 88 prosenttia on maatiloja. Tukea saaneiden maatilojen määrä on vähentynyt lähes 4 prosenttia vuodesta 2021.

Kaikki tiedot vuonna 2022 maksetuista EU-tuista ovat saatavilla Ruokaviraston EU-tukitietojen verkkopalvelusta.

Ruokaviraston EU-tukitietojen verkkopalvelu

Maaseudun ja maatalouden tuilla on positiivisia vaikutuksia maakuntien ja kuntien talouteen. Vaikutukset eivät rajoitu vain rahoitusta saaneeseen yritykseen, sillä kehittyvät yritykset hankintaketjuineen luovat työpaikkoja ja tuovat verotuloja alueelle. Maaseudun kehittämisrahoitus on usein tekijä, joka mahdollistaa yrityksen investoinnin tai nopeuttaa sitä.

Rahoitus nojaa alueelliseen päätöksentekoon

Maatalouden ja maaseudun tuet haetaan Ruokaviraston verkkoasiointipalvelujen kautta. Päätökset rahoituksesta tehdään pääasiassa kunnissa ja ELY-keskuksissa. Leader-rahoitteiset hankkeet valitaan paikallisissa Leader-ryhmissä. Ruokavirasto maksaa tuet kuntien ja ELY-keskusten päätösten perusteella. Markkinatuet, kuten koulumaito- ja hedelmätuet, myöntää Ruokavirasto.

Rahoituksen saamiseen liittyy ehtoja, jotka hakijoiden pitää täyttää. Lisäksi tukien valvonnalla varmistetaan, että tuensaajat noudattavat ehtoja.

Lue lisää Ruokaviraston tiedotteesta:

https://www.ruokavirasto.fi/tuet/uutiset/tuet-vahvistavat-ruokaturvaa-ja-kehittavat-kotimaista-yrittajyytta/

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja