Maaseutuohjelman väliarvioinnin tekijä valittu Itä-Suomessa

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset päättivät teettää väliarvioinnin maaseutuohjelman 2014-2020 toteutukselle alueellaan. Väliarvioinnin suorittamisesta julkaistiin loppusyksystä avoin tarjouspyyntö, johon tuli kaksi tarjousta. Näistä hankintamenettelyn perusteella väliarvioinnin toteuttajaksi valittiin tutkimuskonsortio, jossa koordinaattorina toimii Aluepro Oy ja partnerina Augurix Oy.

Väliarvioinnin tavoitteena on selvittää Maaseutuohjelman 2014-2020 toteutumisen tilanne ohjelman puolivälissä. Itäsuomalaiset ELY-keskukset ja kuntien yhteistoiminta-alueet voivat parantaa arvioinnin tulosten avulla maaseudun kehittämistoimintaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja maaseudun tarpeita palvelevaksi. Arvioinnilta odotetaan parannusesityksiä paitsi loppuohjelmakaudelle myös esityksiä tulevan ohjelmakauden suunnittelussa huomioon otettavaksi. Arviointi aloitetaan tammikuussa 2018 ja sen on tarkoitus valmistua syyskuun alkuun 2018 mennessä. Arvioinnin tulokset ja johtopäätökset raportoidaan koko Itä-Suomea ja erikseen kutakin arvioitavaa ELY-keskusta koskien.

 

Arvioijat Sonkajärveltä ja Vesannolta

Väliarvioinnin tekijöiltä edellytettiin, että maaseudun kehittämisohjelman toteutuksen arviointi tehdään vähintään kolmen asiantuntijan yhteistyönä jokaisen kolmen ELY-keskuksen alueelta erikseen alueittaiset erityispiirteet huomioon ottaen. Lisäksi arvioinnissa tarkastellaan Itä-Suomen aluetta kokonaisuudessaan. Myös johtopäätökset ja parannusesitykset arviointiryhmän tulee koostaa yhdessä.

Arvioinnista vastaavana koordinaattorina ja yhteyshenkilönä toimii FM Liisa Kytölä Aluepro Oy:stä. Aluepro Oy on perustettu vuonna 2016 jatkamaan sonkajärveläisen Aluekehityssäätiön/ Suomen Aluetutkimus FAR toimintaa.

Arvioinnin operatiivisena johtajana toimii KTT, MMM, dosentti Tuomas Kuhmonen Augurix Oy:stä.

Hän vastaa arviointiprosessin laadusta sekä sosio-ekonomisten vaikutusten arvioinnista. Tuomas Kuhmonen omaa pitkäaikaisen ja laajan arviointi- ja tutkimuskokemuksen kehittämisohjelmista ja -hankkeista. Augurix Oy on vuonna 1995 perustettu, Vesannolla sijaitseva itsenäinen ja riippumaton pienyritys. Augurix Oy:ssä on tutkittu Tuomas Kuhmosen johdolla maataloutta ja maaseutua lähes 30 vuoden ajan kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla.

YTM Irene Kuhmonen Augurix Oy:stä vastaa ympäristö- ja eläinten hyvinvointivaikutusten sekä alueellisten erityispiirteiden arvioinnista. Hän on tehnyt hankkeiden ja maaseudun kehittämisohjelmien ympäristövaikutusten arviointeja sekä ympäristön tilaa ja kuormitusta koskevia selvityksiä. Irene Kuhmosella on työn alla myös maatilojen ympäristö- ja taloussuoriutumisen suhdetta koskeva väitöskirja Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulussa.

 

Lisätietoja:

Maija Puurunen, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi  p. 029 502 4074, Etelä-Savon ELY-keskus

Juha Kaipiainen, juha.kaipiainen(at)ely-keskus.fi  p. 029 502 6692, Pohjois-Savon ELY-keskus

Pekka Tahvanainen, pekka.tahvanainen(at)ely-keskus.fi p.029 502 6107, Pohjois-Karjalan ELY-keskus

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja