Maatalouden investoinnit hyvällä tasolla Etelä-Savossa

Muun muassa lypsyropottiin voi hakea investointitukea. Kuva: Anne Nykänen, ELY-keskus.

 

Maaseutuohjelman 2014-2020 toteutusta arvioidaan ulkopuolisen väliarvioinnin avulla.

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskukset teettävät arvion maatalouden rakennetukien sekä maaseudun yritysrahoituksen ja kehittämishankkeiden lisäksi myös kuntien yhteistoiminta-alueiden hallinnoimista viljelijätuista.

Julkisen hankintamenettelyn perusteella arvioinnin tekijäksi valittiin tutkimuskonsortio, jossa koordinaattorina toimii Aluepro Oy ja partnerina Augurix Oy. Arviointi on aloitettu helmikuun alussa 2018 ja sen on tarkoitus valmistua saman vuoden syyskuun alkuun mennessä.

Maataloudessa investoinnit jatkuvat Etelä-Savossa pitkäaikaista korkeammalla tasolla. Valtakunnallisesti investointituen hakijoita oli viimeisellä hakukierroksella yli 10 % enemmän, kuin vuotta aikaisemmin.

Etelä-Savossa investointitukihakemuksia tuli 25 kpl, joissa on haettu yhteensäa. Myös valta 1,4 milj. € avustusta ja 1,5 milj. € korkotukilainaa. Hakemuksissa on mm. suurehko lypsykarjanavetta, kaksi lihakarjakasvattamoa, kasvihuone, viljankuivaamo, useita laakasiiloja, lypsyrobotti ym. kone- ja kalustoinvestointeja.

 

Maaseutuohjelman myöntämisvaltuudet 2018

Maatalouden osalta Mavi arvioi valtakunnallisen 120 milj. euron valtuuden riittävän vuoden 2018 investointeihin, joskin summa on Makera-painotteinen. Etelä-Savolle osoitettu valtuus 2,9 milj. € avustuksiin ja 7,5 milj. € korkotukilainojen myöntämiseen on nykyisen investointivauhdin jatkuessa varsinkin avustusten osalta aivan liian vähän.

Korkotukilainoihin on varattu valtakunnallisesti 250 milj. €. Korkotuesta pääosin koostuvien aloitustukien määrän on arvioitu kasvavan, sillä luopumistukisopimusten teko päättyy tämän vuoden jälkeen.

Yritys- ja kehittämishankkeisiin vuodelle 2018 on maaseutuohjelmassa osoitettu myöntämisvaltuutta Etelä-Savon ELY-keskukselle 4,5 milj. € ja alueen kolmelle Leader-ryhmälle yhteensä 1,0 milj. €. Vuoden 2018 valtuuden lisäksi ELY-keskuksella on maaseutuohjelmassa varauksia jäljellä yritys- ja kehittämishankkeisiin vajaa 10 milj. €.

Yritysrahoituksen osuutta suhteessa hankerahoitukseen pyritään merkittävästi lisäämään ja aktivoimaan mm. yritysryhmähankkeiden avulla.

Vavesaaren Tila on mukana ProAgrian luotsaamassa yritysryhmähankkeessa. Kehityskohteena heillä olivat muun muassa tuote-etiketit ja verkkosivut.

 

Viljelijätuet ja valvonta

Kuntien YT-alueiden hallinnoimia viljelijätukia myönnettiin/maksettiin vuonna 2017 Etelä-Savossa yhteensä 54,8 milj. €, josta EU:n tukea oli noin 25 milj. € ja kansallista vajaat 30 milj. €. Lisäksi ELY-keskuksesta maksettavia viljelijätukia (ympäristösopimukset, luomusitoumukset, kansalliset viljelijätuet) oli 4,2 milj.€.

Viljelijätukien maksuehtona on, että kaikki pelto- ja eläintukiin kohdistuvat valvonnat on tehtynä 15.11. mennessä. Etelä-Savossa nämä tukivalvonnat on aina toteutettu määräaikaan mennessä. Vuonna 2017 oli erilaisia pinta-alavalvontoja yhteensä 680 kpl, joista 330:een sisältyi tilakäynti, ja eläinvalvontoja yms. 165 kpl, joista 70:een sisältyi tilakäynti. Kaikki valvonnat eivät edellytä erillistä tilakäyntiä, sillä samalla tilakäynnillä valvotaan mahdollisimman monta tukea ja osa valvonnoista on hallinnollisia

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja