Mikä LEAN?

Lean maataloudessa -kirja kokoaa Leanin käytännönläheiseksi käsikirjaksi. Lean-kirja on tilattavissa ProAgrian verkkokaupasta www.proagriaverkkokauppa.fi. Kuva: Tiina Judén

 

Tesksti: Anu Raatikainen kirjoittaa kokemuksia kirjasta

 

Sosiaalisessa mediassa on uutisvirrassa pyörähtänyt silmien ohi useammankin kerran ProAgrian päivitys, jossa mainitaan Lean tai Lean maataloudessa – esimerkkejä maitotiloilta -kirja. Mikä ihmeen Lean? Onneksi kaukaa viisas esimiehemme oli hankkinut Lean maataloudessa -kirjan myös Etelä-Savon ELY-keskuksen Maaseutupalvelut osastolle. Ja kun kirjan kerran aloitti, niin eihän sitä voinut kesken jättää. Lean on asiakaslähtöinen johtamismenetelmä, jossa yrityksen toimitusketjua ajatellaan kokonaisuutena. Ja mikä parasta Leanin avulla jokainen yrityksen työntekijä voi osallistua toimitusketjun jatkuvaan parantamiseen.

Alkujaan Lean on kotoisin Japanista Toyotan tehtaalta, jossa niukkojen taloudellisten resurssien vuoksi jouduttiin arvioimaan massatuotantoa uudelleen. Tavoitteeksi Toyotaan tehtailla tuli tuotannon optimointi siten, että tuotetta valmistetaan asiakkaan tarpeen mukaan, tarvittavaan aikaan ja juuri oikea määrä.

Lean on ajattelutapa, jonka avulla on helpompi hahmottaa asiakkaan tarpeet, päästä eroon turhasta työstä ja optimoida resursseja.

Leanin viisi perusperiaatetta ovat arvo asiakkaalle, arvovirtojen tunnistaminen ja kuvaaminen, työnteon sujuvoittaminen, työnnön korvaaminen imulla sekä jatkuva parantaminen. Lean on tietoista tekemistä. Keskeistä Leanissa on niin kutsutun hukan, eli turhan ja tarpeettoman työn, tunnistaminen ja vähentäminen. Hukkaa syntyy muun muassa ylituotannosta, odottamisesta ja ylimääräisestä liikkeestä, jota ilmenee usein, kun etsitään esimerkiksi työkaluja tai tavaroita, jotka ovat jossain muualla kuin missä pitäisi.

Kirjassa käydään käytännön esimerkkien avulla läpi Leanin eri menetelmiä kuten PDCA-ongelmanratkaisumallia (Plan-Do-Check-Act), arvovirtakuvausta, standardisointia ja paljon muita menetelmiä, joiden avulla on helpompi löytää omaa työtä hankaloittavia ja hidastavia ongelmia sekä löytää ongelmiin ratkaisuja.

Pienen ajatustyön jälkeen löytyi omalta tilalta ainakin kolme asiaa, joita voisi suhteellisen helpostikin parantaa. Jo nyt, ensi kevättä ja peltotöitä odotellessa, välittömään kokeiluun pääsee peltoviljelyn arvovirtakuvaus. Myöhemmin keväällä töiden käynnistyessä kokeiluun lähtee erilaisten hukkatyyppien metsästys, ennakoiva huolto sekä Viiden ässän (5S) -menetelmä, joka auttaa saamaan asiat ja tavarat järjestykseen. On lohdullista ajatella, että Lean työkalun avulla voi saada ne tarvittavat työvälineet, jotka ovat jossain muualla kuin pitäisi, järjestykseen sekä juuri sinne minne pitäisi.

Toki tuotannon isompien ongelmien ratkaisemiseksi kannattaa käyttää Leanin lisäksi ulkopuolista asiantuntija-apua. Mutta itsekin voi tehdä parannuksia, sillä Leanissa tärkeää ovat pienet muutokset ja pieni muutos useasti toistuvassa toiminnassa voi muuttaa kokonaisuutta yllättävän paljon.

Kirjan läpi kahlattuani päätin hankkia sen myös omaksi, sillä siinä on työn kehittämiseen vinkkejä sekä työkaluja, jotka ovat sovellettavissa eri tuotantosuuntiin, eri työpaikoille tai vaikka itsensä johtamiseen.

ProAgria Keskusten Liiton julkaiseman Lean maataloudessa – esimerkkejä maitotiloilta -kirjan ovat kirjoittaneet Vibeke Fladkjaer Nielsen ja Susanne Pejstrup.

http://www.sixsigma.fi/fi/lean/

http://www.sixsigma.fi/fi/artikkelit/viiden-aessaen-kehitystyoekalu/

https://www.lean.org/WhatsLean/

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja