Vuoden 2018 luomusitoumukset ja ympäristösopimukset ovat haettavissa

 

Perinnebiotooppi Haukivuorella. Kuva: Miia Taivalantti.

TIEDOTE 10.4.2018

Uusia luomusitoumuksia ja lisäaloja entisiin luomusitoumuksiin on haettava ELY-keskuksesta 15.6.2018 mennessä. Uuden luomusitoumusta hakevan tilan on hakeuduttava luomun valvontajärjestelmään viimeistään 30.4.2018 mennessä. Lisäaloja on mahdollista hakea kaikkiin voimassa oleviin luomusitoumuksiin. Jos lisäaloja haetaan viisi hehtaaria tai enemmän, on annettava uusi luomusitoumus.

Luomutuotantoa oli viime vuonna Etelä-Savossa 267 tilalla ja luomutuotannossa oleva peltoala oli 15,9 % alueen peltoalasta.

Kosteikkojen hoitoa, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa, alkuperäiskasvien ylläpitosopimusta sekä eläinmäärän lisäystä v. 2016 tehtyyn alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan sopimukseen on haettava niin ikään 15.6.2018 mennessä.

Ympäristösopimusten teon edellytyksenä on mm., että suunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan koko sopimusalueella jo tänä vuonna ja että toimenpiteet on aloitettava jokaisella sopimuslohkolla.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoa koskevia viisivuotisia sopimuksia oli viime vuonna 200 tilalla ja sopimusala oli yhteensä n. 2 200 ha. Kosteikkojen hoidon sopimuksia oli 88 hehtaarin alalla 21 tilalla.

Kosteikkojen ja perinnebiotooppien perustamista koskevia investointeja ei voida määrärahojen vähyyden takia hakea enää tänä vuonna.

Tarkemmat hakuehdot löytyvät maaseutuviraston verkkosivulta www.mavi.fi .

 

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, ossi.tuuliainen@ely-keskus.fi, p. 0295 024 098
Maaseutuasiantuntija Hillevi Teittinen, hillevi.teittinen@ely-keskus.fi, p. 0295 024 135
Rahoitusasiantuntija Kaija Siikavirta, kaija.siikavirta@ely-keskus.fi, p. 0295 024 087

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja