Eurooppalaista yhteistyötä biotalouden puolesta

Ossi Tuuliainen osallistui Euroopan maaseutuverkoston biotalousryhmään Brysselissä.

 

Euroopan maaseutuverkosto (ENRD) käynnisti syksyllä 2018 eri jäsenmaiden toimijoista koostuvan biotalouden teemaryhmän edistämään biotalouden arvoketjujen kehittymistä ja vahvistumista maaseudulla.

Teemaryhmän työn tavoitteena on maaseutuohjelman toimenpiteiden entistä parempi hyödyntäminen biotalouden edistämisessä ja lisäksi teemaryhmän tarkoitus on tehdä suosituksia tulevalle ohjelmakaudelle.

Teemaryhmän ensimmäisessä kokouksessa lokakuussa 2018 oli esillä mm. teemaryhmän työn sisältö, EU:n biotalousstrategia sekä esimerkkejä eri maiden biotalousstrategioista sekä maaseutuohjelman mahdollisuuksista biotalouden edistämisessä.

Toisessa kokouksessa tammikuussa 2019 pohdittiin, miten alueellisesti ja paikallisesti voidaan hyödyntää maaseutuohjelman eri toimenpiteitä biotalouden mahdollisuuksien tunnistamisessa, keskeisten toimijoiden yhteistyössä, investoinneissa, luonnonvarojen kestävässä käytössä, neuvonnassa, tiedonvälityksessä ja seurannassa.

Biohauki ja Noireco ovat hyviä esimerkkejä Etelä-Savosta Eurooppalaisille

Etelä-Savon ELY-keskuksen johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen olimukana ENRD:n teemaryhmän kokouksessa Brysselissä viime viikolla . Hän selvitti kokouksessa maaseutuohjelman (RDP), Euroopan Aluekehitysrahaston (ERDF) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESF) alueellista yhteistyötä ja koordinaatiota sekä miten rahastojen eri toimenpiteillä voidaan edistää biotaloutta maaseudulla.

Hän toi esityksessään esiin eteläsavolaisia esimerkkejä, kuten Haukivuoren BioHauki Oy ja Hirvensalmen Noireco Oy:n,  joka on erikoistunut biohiilen valmistukseen ja jatkojalostukseen.

-Biotaloutta todella edistetään laajasti Euroopassa. Teemaryhmän kokouksessa oli mukana 30-40 osallistujaa kymmenestä eri EU-maasta, Tuuliainen sanoo.

Ossi Tuuliaisen lisäksi Suomesta mukana Brysselissä olivat maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston johtava asiantuntija Juuso Kalliokoski sekä kehittämispäällikkö Hannu Koponen Keski-Suomen liitosta.

-Biotalous keskittyy Euroopassa paljolti ruuantuotantoon ja maatalouteen, mutta meillä Suomessa myös metsätalouteen, Tuuliainen lisää.

Tuuliaisen mukaan biotalous on kovassa kasvussa Euroopassa, sillä siitä on paljon uutta tutkimustietoa. Uudet ilmastotavoitteet edesauttavat sen kehittämistä entisestään.

Ossi Tuuliaisen esityksen voit katsoa täältä.

 

 

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja