ELY-keskus sijoitti Itä-Suomen kehitykseen lähes 84 miljoonaa euroa 

Yrittäjät Jaana Kuivalainen ja Lassi Otranen sekä projektipäällikkö Anna Ollanketo kertoivat rahoituksen vaikutuksista.

 

ELY-tiedote 

Vuosi 2018 oli ennätysvilkas kehittämisrahoituksen kysynnän ja myöntämisen suhteen Itä-Suomessa. ELY-keskus sijoitti Itä-Suomen kehitykseen lähes 84 miljoonaa euroa, josta yrityksiin yli 56 miljoonaa euroa ja ESR- ja EAKR kehittämishankkeisiin vajaat 28 miljoonaa euroa.

Kehittämisrahoituksella kasvua yrityksiin

Yrityksille suunnatulla yli 56 miljoonan euron rahoituksella myötävaikutettiin arviolta yli 170 miljoonan euron kehittämisinvestointien käynnistymiseen, noin 1150 uuden työpaikan syntymiseen, yli 350 miljoonan euron uuden liikevaihdon syntymiseen. Lisäksi rahoituksella arvioidaan saatavan noin 150 miljoonan euron lisäys vientiin.

Yrityksille myönnetystä 56 miljoonan euron rahoituksesta noin 42 miljoonaa euroa rahoitettiin rakennerahasto-ohjelmasta ja noin 12,2 miljoonaa euroa maaseutuohjelmasta.

Yrityksille asiantuntija-apua kehittämispalveluilla

Yritysten kehittämisrahoituksen lisäksi ELY-keskus myönsi vuonna 2018 Itä-Suomen alueella yrityksille ennätyksellisen paljon rahoitusta yritysten kehittämispalveluiden hankintaan. Kehittämispalveluiden hankintaan myönnettiin avustusta yli 400 yritykselle yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa. Määrä on lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen nähden.

Yritykset luottavat tulevaan

ELY-keskuksen tekemissä rahoituspäätöksissä 70 %:ssa rahoitettiin vähähiilisyyttä edistävää tuotantoa tai toimintoja.

– Yritykset luottavat Itä-Suomessa tulevaan ja kehittävät kilpailukykyään ja markkina-asemaansa innovaatiotoiminnalla ja investoinneilla. Kilpailukyvyn kehityksessä merkittävä rooli näyttää olevan patenteilla ja muilla aineettomilla oikeuksilla sekä vähähiilisyydellä, joka on myös yksi merkittävä EU-alueen strateginen tavoite, iloitsee yksikön päällikkö Kalevi Pölönen.

ESR-rahoitteiset kehittämishankkeet vaikuttivat työllisyyteen ja paransivat työvoiman osaamista

ELY-keskus myönsi Itä-Suomeen ESR- ja EAKR kehittämisrahoitusta yhteensä 27,6 miljoonaa euroa. Käynnistyneistä hankkeista merkittävä osa suuntautui työllisyyden tukemiseen, osaamisen kehittämiseen (digitalisaatiotaidot ja kansainvälistyminen) ja nuorten työllistämiseen.

Merkille pantavaa oli se, että pk-yritykset osallistuivat aktiivisesti sellaisiin hankkeisiin, jossa toimenpiteet oli suunniteltu osittain tai merkittävältä osiltaan yrityskohtaisiksi.

Itä-Suomessa on käynnissä yhteensä 228 ESR-hanketta, joihin osallistuu yli 42000 henkilöä. Rahoitusta noihin käynnissä oleviin hankkeisiin on myönnetty yhteensä 80 miljoonaa euroa vuosina 2015-2018

– Vuonna 2019 tavoitteena on tukea ESR rahoituksella erityisesti maakuntien työllisyystavoitteita ja saada avautuviin työpaikkoihin osaavia tekijöitä. ESR-toimiin osallistumista tulisi kannustaa lukemalla se osaksi henkilön aktiivisuustoimia, ehdottaa rahoituspäällikkö Timo Ollila.
 

Liitetiedostot:

Lisätietoa: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 044 246 4670
Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, timo.ollila(at)ely-keskus.fi, p. 040 843 1009
Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi, p. 0400 853 075
Ylijohtaja Ritva Saarelainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, ritva.saarelainen(at)ely-keskus.fi, p. 0400 671 469
Ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, kari.virranta(at)ely-keskus.fi, p. 0400 371 094

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja