Villi sapuskointi kuriin kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen avulla

Muuttolintujen keväinen saapuminen kaukomailta saa mielen läikähtämään ilosta. Vuosi toisensa jälkeen pelloille murkinoimaan laskeutuvat liian suuret kurki-, hanhi- ja joutsenlaumat voivat herättää viljelijässä päinvastaisiakin tuntemuksia. Kuten minkä tahansa luontokappaleen kanssa, kannattaa myös lintuja kouluttaa hyvän kautta houkuttelemalla niitä ruokailemaan ennalta suunnitelluille alueille.

Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltojen hoitosopimus helpottaa peltoviljelyn ja muuttolintulaumojen yhteispeliä. Lintujen ruokailuun sopiva kasvusto ja lähistöllä mahdollisesti sijaitseva vesistö ohjaavat linnut pois pelloilta, joille niiden ei haluta laskeutuvan.

Alue muokataan lintuja houkuttelevaksi siten, että siinä pystyy levähtämään ja ruokailemaan sekä olemaan suojassa. Lintupellon keskelle ohjeistetaan perustamaan riittävän suuri nurmialue, jota ympäröi ohrakasvusto. Alueen ulkokehälle sopii kasvustoksi kaura. Lintupellon viljelyksiä on syytä lannoittaa ja hoitaa, jotta alue täyttäisi tehtävänsä ja keräisi linnut lepotauolle sallitulle alueelle.

Hoitosopimuksen vähimmäisala on viisi hehtaaria. Ala voi koostua yhdestä tai useammasta peltolohkosta. Sopimusta voivat hakea aktiiviviljelijät ja sitä voi hakea oman alueen ELY-keskuksesta. Hyväksyttyihin hoitosopimuksiin saa korvausta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020. Kurki-, hanhi- ja joutsenpeltosopimuksissa korvauksen määrä on 600 euroa/hehtaari/vuosi.

Nykyisiin ympäristösopimuksiin haettavissa vuoden jatkoaika

Ympäristösopimuksia on tehty erityisesti perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien vaalimiseksi. Sopimusten kesto on viisi vuotta kerrallaan. Nykyinen ympäristösopimuskausi päättyy 30.4.2020. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti nyt päättyviin ympäristösopimuksiin on haettavissa yhden vuoden jatkoaika nykyisin sopimusehdoin.

Lisätietoa ympäristösopimuksista >>

Teksti: Sofia Flygare

Muuttolintujen ruokailua voi ohjata valmiiksi järjestetyn ruokapaikan avulla. Kuva: Pixabay.

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja