Virtuaalikahvilla luomuviljelijöiden kanssa….

Reilu kuukausi sitten kuvailin arjen pysähtyvän hetkellisesti pysäkille. Kohta seitsemän viikkoa tällä pysäkillä on oltu, ja nyt on ensimmäistä kertaa pysäkin ”liikennevalot” vaihtumassa punaisesta vilkkuvaan oranssiin. Kieltämättä tämä poikkeuksellinen aika on monellakin tapaa avannut entisten lisäksi uusia ikkunoita meille kaikille, vaikkakin muutoin sisätiloissa ollaankin. Mainittakoon nyt muutama esimerkki, joista ei juuri ollut mitään tietoa alku vuodesta: Teams, Zoom, Adobe Connect alkavat olla nyt jo osa arkea.

Historiasta olemme oppineet, että kriisi luo mahdollisuuksia – ja nyt tämän muuttuneen arjen keskellä näiden uusien ikkunoiden kautta olemme päässeet entistä paremmin kiinni toistemme arkeen. Hallinnossa on jo pitkään fyysiset kokoukset ja koulutukset korvattu skype- ja videokoulutuksilla. Nyt otettiin pientä digiloikkaa kentän suuntaan, ja nautittiin historialliset ensimmäiset virtuaalikahvit luomuviljelijöiden kanssa tämän viikon maanantaina. Voin sanoa, että kyllä tämä loikka oli iso ja merkittävä. Osallistuminen oli vapaaehtoista, jos vain arki sen hetken itse kullekin ympäri maakuntaa mahdollisti. Tunnin verran keskusteltiin hallitusti ja hillitysti hyvää kokoustekniikkaa noudattaen. Valmiudet osallistua ja osallistaa toisia olivat erinomaiset. Tuli mieleen hetkellisesti, että onneksi ELY on tukenut erilaisia kyläverkkohankkeita, jolloin laajakaistapalveluita on jo olemassa ja verkottuminen sitä kautta mahdollista.

Syyn virtuaalisten kahvien keittämiseen antoi COVID-19. Maatiloilla ei nyt fyysisiä tarkastuksia päästä tekemään, joten vaihtoehtoista tapaa on näinä viikkoina mietitty monen muun asian rinnalla. Tänä poikkeusaikana komissio on mahdollistanut etätarkastusten tekemisen fyysisten tarkastusten sijaan kesäkuulle asti. Uudenmaan ELY-keskuksen alueella tehtiin pääsiäisen kahta puolin onnistunut pilotointi aiheesta, ja nyt tätä mallia lähdetään toteuttamaan koko valtakunnan tasolla.

Maanantain kahveilta jäi mieleen erään viljelijän osuva kommentti, kun kysyin, miltä mahtaisi tuntua, jos luomutarkastus tehtäisiin etätarkastuksena…..” Sehän on jo nykyaikaa, että asioita hoidellaan osittain myös etänä erilaisia järjestelmiä hyödyntäen”. Niin – vuoden päästä jo varmaan ihmetellään, miksi näin ei ole toimittu aina. Tarvittiin siis jokin kriisi, joka mahdollisti uusien toimintatapojen luomisen. Kokonaan tämä tarkastusmuoto ei korvaa fyysistä tarkastusta, ja niin ei ole tarkoituskaan. Myös viljelijät toivovat, että tiloilla jatkossakin käydään, ja myös hallinnolle on tärkeää, että fyysinen tuntuma maaseutuun säilyy.

Lähiaikoina siis osaan etelä-savolaisista luomuviljelijöistä ollaan yhteydessä luomutarkastuksen toteuttamisessa sähköisiä välineitä hyödyntäen. Vaihtoehtoja siihen on monia, ja uskomme, että jokaiselle löytyy paras mahdollinen käytäntö. Toivottavaa olisi, että tarkastus päästäisiin tekemään tällä tavoin, sillä muutoin syksylle on odotettavissa todellinen pullonkaula, jos kaikki tarkastukset siirtyvät sinne. Pidetään mielessä, että meille kaikille tämä on tilanteena ja tapana uusi. Tässäkin kohtaa valmennamme toinen toisiamme ja löydämme kanavan, josta varmasti ajan kanssa muodostuu uusi käytäntö.

Näihin arjen helmiin on hyvä päättää tämä kuukausi. Arki jatkuu rajoitettuna, mutta sisäisesti mennään eteenpäin. Edesmennyt presidenttimme Mauno Koivisto on todennut: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”.

Siihen on uskominen. Hyvää Vappua kaikille – ja pysytään terveinä!

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja