Nyt haetaan ideoita vihreään siirtymään

Vihreän siirtymän kehittämishankkeisiin on v. 2023 tarjolla ennätysmäärä rahaa. 16.1. – 17.2.2023 järjestetään ideahaku, jossa ELY-keskukset ja maakuntaliitot arvioivat ja antavat palautetta ideoista. Mahdollisten rahoituslähteiden tunteminen ei ole tarpeellista etukäteen.

Vihreä siirtymä tarjoaa Järvi-Suomelle ratkaisijan roolia. Vuonna 2023 vihreän siirtymän kehittämishankkeisiin on tarjolla ennätysmäärä rahaa. Hankevalmistelun helpottamiseksi toteutetaan ensimmäistä kertaa ideahaku otsikolla ”Hiilineutraali Järvi-Suomi”.

Järvi-Suomeen (Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo) haetaan ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen sekä kiertotalouteen liittyviä ideoita. Toimialoista haussa halutaan nostaa erityisesti esiin matkailu, sekä ruokajärjestelmä kokonaisuudessaan pellosta pöytään ja pidemmällekin. Myös näiden ulkopuoliset ideat ovat tervetulleita.

Haussa hankeidea hahmotellaan lyhyesti, eikä esim. mahdollisia rahoituslähteitä tai -ehtoja tarvitse tuntea. ELY-keskusten sekä maakuntaliittojen asiantuntijat antavat osallistujille palautteena vinkkejä mahdollisista rahoitusvälineistä ja muista linjauksista. Rahoitusvälineitä ovat mm. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), yhteinen maatalouspolitiikka (CAP27) ja oikeudenmukainen siirtymä (JTF).

Kuvituskuva, jossa lehti on veden päällä.

”Energiakriisi on opettanut meille, että omavaraisuus ja huoltovarmuus pitää nostaa vähähiilisyyden rinnalle. Emme saa jäädä odottamaan, että joku muu ratkoo ongelmat”, Järvi-Suomen roolista sanoo Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen.

Ideahakuun osallistuneet päättävät ideansa jatkokehittelystä ja eri rahoituskohtaisiin hakuihin osallistumisesta vapaasti oman harkintansa mukaan. Rahoitushakuihin voi osallistua myös ilman ideahakua, eikä ideahausta saa lisäpisteitä arvioinneissa.

”Nostetaan rimaa. Uudella teknologialla tämän alueen hiilikädenjälki auttaa muitakin vähentämään päästöjä”, painottaa professori Jero Ahola LUT-yliopistosta. Tutkimusjohtaja Tuomas Kuhmonen Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta tuntee alueen vahvuudet: ”Järvi-Suomella on kykyä näyttää suuntaa fossiilitaloudesta irtautumisessa. Monet tulevaisuustyössä tunnistetut kansainväliset trendit sopivat alueen maaseutuun.”

Ideahahmotelmat jätetään 16.1. – 17.2.2023 välisenä aikana Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Kysy lisää ideahausta

Ideahaku, Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelma:
Harri Hakala
koordinaattori, Etelä-Savon ELY-keskus
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 024 099

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja