Kuva Säätytalon allekirjoitustilaisuudesta.

Etelä-Savon Leaderit allekirjoittivat sopimukset

Maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto ja Leader-ryhmät allekirjoittivat sopimukset perjantaina 10.2.2023 Säätytalolla, jotka koskevat maaseudun paikallisten kehittämisstrategioiden toteuttamista. Sopimuksissa sovitaan ryhmien, ministeriön ja Ruokaviraston välisestä yhteistyöstä vuosille 2023-2027.

Henkilöitä Säätytalon portailla.
Leader-ryhmien, Maa- ja metsätalousministeriön sekä Ruokaviraston edustajat säätytalon portailla. Kuva: Satu Mali

Kaikki Suomen 52 paikallista Leader-ryhmää allekirjoittivat oman sopimuksensa ohjelmakaudelle 2023-2027 Säätytalolla. Etelä-Savosta sopimuksia olivat allekirjoittamassa SavonLuotsi Leader ry:stä toiminnanjohtaja Anne Vänttinen sekä hallituksen puheenjohtaja Ari Pitkonen. Veej’jakaja ry:ltä sopimusta oli allekirjoittamassa toiminnanjohtaja Anssi Gynther sekä hallituksen puheenjohtaja Heikki Isokääntä.

Kolme miestä ja yksi nainen kirjoittamassa sopimuksia pöydän ääressä.
SavonLuotsi Leader ry kirjoittamassa sopimuksia pöydän ääressä. Kuva: Satu Mali

 
Leader-toiminnalla eli yhteisölähtöisellä paikallisella kehittämisellä toteutetaan osaltaan Suomen EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa, mikä pitää sisällään myös maaseudun kehittämisen. Leader-toiminnan rahoitus koostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja kuntien rahoituksesta. Mukana on aina myös hakijoiden yksityistä rahoitusta. Leader-toiminnan julkinen rahoitus on viisivuotiskaudelle 230 miljoonaa euroa. Etelä-Savoon rahoitusta saatiin vajaa 9,9 miljoonaa.

Neljä miestä kirjoittamassa sopimuksia pöydän ääressä.
Veej’jakaja ry kirjoittamassa sopimuksia pöydän ääressä. Kuva: Satu Mali


Lue lisää Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta:

https://mmm.fi/-/leader-ryhmat-allekirjoittivat-sopimukset-mmm-n-ja-ruokaviraston-kanssa

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja