Ketkä istuvat Leader-rahakirstujen päällä?

Teksti ja kuvat: Tiina Judén (artikkelikuva sivun yläosassa: Lasse Laitinen)

 

Leader-ryhmät mahdollistavat niin yhteisöille, kuin yrityksille monenlaisia tapoja kehittää toimintaansa. Jaossa on yhteistä EU-rahaa. Nyt Etelä-Savon alueen Leader-ryhmän toiminnanjohtajat kertovat itsestään ja Leader-työn tavoitteista.

Miksi Leader-tukea kannattaa hakea ja millaisiin hankkeisiin? Viime vuonna Rajupusu Leader ry jakoi tukea yli 800 000 euroa, Veej´jakaja noin 700 000 ja Piällysmies 675 000 euroa.

 

Toiminnanjohtajat vastasivat kaikki samoihin kysymyksiin:

1.    Mikä on mielestäsi Leader-työn missio?

2.    Mitkä ovat Leader-ryhmäsi strategiset painopistealueet?

3.    Miksi Leader-tukea kannattaa hakea?

4.    Millainen on hyvä hanke?

5.    Miten paljon vaikutat toiminnanjohtajana hankkeen saamaan puoltavaan tai kieltävään päätökseen Leader-ryhmän hallituksessa?

6.    Oma kysymys ja lyhyt vastaus siihen?

Anne Vänttinen toimii toiminnanjohtajana Rantasalmen, Juvan, Joroisten ja Sulkavan alueen Leader-ryhmässä Rajupusu.

Anne Vänttinen ja Rajupusu

Anne Vänttinen on ollut Rajupusu ry:n toiminnanjohtajana vuoden 2016 marraskuusta lähtien. Hän asuu perheensä kanssa synnyinseuduillaan Joroisten maaseudulla. Opinnot veivät nuoren naisen Savonlinnan lukion kautta Vaasan yliopistoon, josta hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2000. Työt veivät sittemmin Helsinkiin, josta löytyi samanlaisella paluumuuttajageenillä varustettu puoliso. Molempien mielestä kaikkien ihmisten ei tarvitse haluta asua suurkaupungin kiireessä. Miehen lisäksi perheeseen kuuluu kolme kouluikäistä lasta ja kissa.

Reippaan toiminnanjohtajan mielestä maaseudulla asumiseen täytyy löytyä ja antaa mahdollisuus.

1.  Leader työn avulla on tarkoitus kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, edistää maaseudun säilyttämistä elinvoimaisena sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa.

2.  Rajupusu Leaderin strategiset painopistealueet ovat monipuolinen elinkeinoelämä, yhteisöllisyys ja vaikuttaminen, asuminen ja vapaa-aika sekä matkailu. Läpileikkaavia, horisontaalisia teemoja ovat tämän lisäksi nuoret, biotalous, kansainvälisyys ja alueiden väliset hankkeet.

3.  Leader-tuen avulla pienikin yhdistys voi saada tarvitsemansa rahoituksen omiin investointeihinsa, kehittää omaa toimintaansa, saada uusia jäseniä, saada alueen ihmiset ja omat jäsenensä innostumaan toiminnasta ja kehittää asuinaluettaan. Yrityksiin kohdistuvien tukien avulla yritys pystyy rahoittamaan investointejaan, saada uutta potkua yritystoimintaansa ja kehittää liiketoimintaansa.

4.  Hyvä hanke on hyvin suunniteltu, alueen asukkaita ja toimijoita hyödyntävä, realistinen mutta uutta luova ja verkostoiva.

5.  Rajupusu Leader ry:n hallitus tekee päätökset. Minä pyrin antamaan jokaisesta hankkeesta objektiivisen, realistisen kuvan hankehakijan antamien tietojen perusteella.

6.  Oma kysymys: Mitä odotat tällä hetkellä? Lomaa perheen kanssa.

Teppo Leppänen toimii Enonkosken ja Heinäveden kuntien sekä Savonlinnan maaseutualueiden Leader-ryhmän Piällysmies toiminnanjohtajana. Kuva: Sini Yläsaari.

Piällysmiehen päällysmies on Teppo Leppänen

Teppo Leppänen on jo konkari Piällysmies ry:n toiminnanjohtajana. Avoin, auttavainen ja kärsivällinen mies on helposti lähestyttävä. Hankehakijan kohdatessaan hän pyrkii menemään heti asiaan ja auttamaan hakijaa saamaan suunnitelmansa hakemuksen muotoon, mieluiten sähköisenä Hyrrään.

 

1. Leader-työn missio on olla osaltaan apuna kehittämässä maaseutua hyvänä asumisen ja työnteon paikkana.

2. Tuetaan palvelutoimintaa, maaseutuasumista, ihmisten hyvinvointia, kestävää kehitystä, elinkeinoja ja panostetaan nuoriin.

3. Tukea hakemalla saat unelmasi toteutettua nopeammin ja laadukkaammin.

4. Hyvä hanke on sellainen, jossa on innostuneet ja asiaansa uskovat tekijät.

5. Annan hallitukselle työrauhan, koska päätöksenteko kuuluu hallitukselle. Vaikutan asiaan etukäteen tukemalla hakijaa hankehakemuksen tekemisessä.

6. Oma kysymys: Mikä on parasta työssäni? Parasta tässä työssä on saada olla mukana ihmisten unelmien toteuttamisessa ja nähdä heidän onnistumisentunteensa sekä kasvamisensa kehittäjinä.

Rahaa meillä on tänä vuonna jaettavana 350 000 euroa.

 

Anssi Gynther on alueellisesti suurimman Leader-ryhmän Veej´jakajan toiminnanjohtaja. Veej´jakajan alueeseen kuuluvat Mikkelin maaseutualueet, Pieksämäki, Kangasniemi, Hirvensalmi, Mäntyharju ja Puumala.

Veej´jakaja ja Anssi Gynther

Anssi Gynther on kotoisin Pohjanmaalta. Hän on suora, mutta huumorintajuinen mies, jolla on omien sanojensa mukaan takanaan ”kelpo siivu” eli reilut 15 vuotta kokemusta toimintaryhmätyöstä. Ensin viisi vuotta Rajupusun leivissä ja nyt jo 7 vuotta Pieksämäen ja Mikkelin välisellä vedenjakajalla.

Välissä on neljän vuoden jakso elinkeinoyhtiön palveluksessa ja takataskussa kokemusta myös toimintaryhmän hallituksen puheenjohtajan pestistä. Näin ollen näkemystä on kertynyt hankemaailman monelta kantilta. Hän sanookin oppineensa arvostamaan hankkeiden sisällöissä suoraviivaisuutta, selkeyttä ja konkreettisuutta.

Veej’jakaja ry on avannut haun ympäristöteemahankkeeseen, josta tukea voi hakea ympäristöä hyödyntäviin, säästäviin tai parantaviin laite- ja rakennusinvestointeihin.

Lisätietoa hakemisesta on Veej’jakaja ry:n nettisivuilla. Hakemukset tulee jättää 10.4.2018 mennessä.

 

1.  Ylläpitää maaseudun elinvoimaa tukemalla asukkaiden yhdessä tekemistä yhteisen hyvän eteen ja kannustamalla yrittäjyyteen ja aktiiviseen osallistumiseen omassa lähiyhteisössä.

2.  Suoraan strategia-asiakirjasta otettuina ne ovat maaseutuasumisen edistäminen, maaseudun elinkeinorakenteen monipuolistaminen, turvallisen ja puhtaan ympäristön hyödyntäminen sekä nuorten sitouttaminen kotiseutunsa kehitykseen.

3.  Tuen avulla toteutuksen voi ideaalitapauksessa tehdä nopeammin, laadukkaampana tai laajempana; tuki yksin ei kuitenkaan riitä, siihen kannattaakin suhtautua, kuin bonukseen hyvin tehdystä työstä.

4.  Teknisestä näkökulmasta sellainen, jossa toimenpiteet, tekijät, kustannukset, aikataulut ja rahoitus on huolellisesti suunniteltu ja varmistettu.

5.  Esittelen hankkeet ja annan hallitukselle kaiken käytettävissä olevan tiedon päätöksenteon perustaksi. Minä esittelen, hallitus päättää.

6.  Oma kysymys: Mikä on Leader-toiminnan tulevaisuus?

Leader-toiminta jatkuu vahvana seuraavallakin ohjelmakaudella, vaikka toiminnan muodot ja toteutuksen tapa kokisivatkin muutoksia.

 

Lisätietoa Leader-toiminnasta ja ajankohtaisista haettavista teemahankkeista löydät oman alueesi Leader-ryhmän sivuilta:

www.piallysmies.fi  www.rajupusu.fi  www.veejjakaja.fi

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja