Ilpo välittää viljelijöistä

Ilpo Lehtinen toimii Melan Välitä viljelijästä -projektityöntekijänä ja hänen toiminta-aluettaan on Etelä-Savo. Lehtinen on myös mukana 12.6. järjestettävässä tilaisuudessa Partalan kuninkaankartanossa. Kuva: Tiina Judén

 

Teksti: Anu Raatikainen, maaseututiedottaja, Etelä-Savon ELY-keskus

Maatilojen haastava taloustilanne näkyy kentällä, etenkin maitotiloilla, väsymisenä ja uupumisena. Arkisia merkkejä uupumuksesta voivat olla esimerkiksi se, että energiaa ei riitä mihinkään muuhun kuin työhön, ei jaksa avata postia tai lukea lehtiä tai heräilee öisin eikä saa unta. Jos oma jaksaminen, parisuhde tai tilan talous takkuavat, kannattaa pyytää keskusteluapua vaikkapa Ilpo Lehtiseltä.

Lehtinen toimii Melan Välitä viljelijästä -projektityöntekijänä ja hänen toiminta-aluettaan on Etelä-Savo. Hänen tehtävänään on kohdata väsyneitä viljelijöitä ja auttaa heidät oikeanlaisen avun piiriin.

Lehtisen toive on, että viljelijät ottavat rohkeasti yhteyttä – tuntuivatpa ongelmat sitten isoilta tai pieniltä.

-Pääsääntöisesti ongelmat ovat ratkaistavissa ja omaan tilanteeseen kannattaa havahtua ajoissa, ennen kuin tilanne pääsee todella huonoksi. Lehtinen pitää sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä tärkeinä viljelijöiden jaksamisen voimavaroina.

Maaseutu harvenee ja nuoremmalle polvelle some on tärkeä kanava vertaistuen saamiseen. Lehtisen mukaan tärkeää ei ole se, miten yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia suhteita pidetään yllä vaan se, että niitä ylipäänsä on.

Lehtisen tehtävänä on toimia tiloilla varaventtiilinä, jonka kautta pahin paine saadaan purettua.  Ensiapu ongelmiin on maksuton keskusteluapu. Tarvittaessa keskustelun jälkeen etsitään yhdessä vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. Jos elämäntilanne on vaikea, Lehtisen kautta voi hakea Melan myöntämää ostopalvelusitoumusta. Sitoumuksella voi hankkia muun muassa asiantuntija-apua jaksamisen tueksi, parisuhdeongelmiin tai työnohjaukseen. Sitoumuksen arvo on enintään 500 euroa. Melan ostopalvelusitoumuksia voidaan myöntää kaikille tilan töihin osallistuville ja niitä voidaan myöntää yhdelle henkilölle useampaan kuin yhteen eri tarkoitukseen.

Arkistokuva: Lasse Laitinen

 

Neuvo 2020:sta apua talousongelmiin

Lehtisen mukaan Etelä-Savossa Melan maksusitoumuksia on viime ja tämän vuoden aikana myönnetty yhteensä noin seitsemisenkymmentä.

-Sitoumuksista suurin osa käytetään sosiaali- ja terveysalan asiantuntijapalveluihin, koska talousongelmia pystytään nykyisin ratkomaan myös Neuvo2020 -toimenpiteen avulla, Lehtinen kiittelee.

Neuvo 2020 neuvontajärjestelmä tarjoaa uuden talous- ja kilpailukykyosion, joka on käyttökelpoinen tukivaihtoehto mm. taloudellisissa vaikeuksissa olevan tilan avuksi tai taloudellisten vaikeuksien ennaltaehkäisemiseksi. Tilakohtainen katto neuvontakorvaukselle on 7000 € ohjelmakauden 2014-2020 aikana. Korvaus maksetaan neuvojalle. Asiakkaan maksettavaksi jäävä osuus on arvonlisävero (24 %) neuvonnan kokonaiskustannuksista

Kokemusta ja näkemystä maaseudusta ja maaseudun kehittämistehtävistä Lehtisellä on monen vuoden ajalta.

-Eihän maatalous mikään kultakaivosala ole mutta tuntuu siltä, että taloudellinen ahdinko on erilaista kuin ennen, Lehtinen arvioi.

-Etenkin maidontuotannossa tilojen taloudelliset investoinnit ovat niin suuria, että päätös tuottaa maitoa tarkoittaa taloudellisia sitoumuksia lähes loppuiäksi. Tuotanto voi olla sellaista kokoluokkaa, että siitä on vaikea irtautua – edes lomilla. Nykyteknologia tiloilla on sellaista, että lomittajaksi tarvitaan laitosmies, jolla pitää tietysti olla myös hyvä karjasilmä, Lehtinen pohtii.

Muutama vuosi sitten maidon tuottajahinta laski yli 15 % ja tuotannon kannattavuus laski jyrkästi. Tuottajahinta ei ole palautunut ennalleen. Maidontuotanto, kuten maatalous- ja kotieläintuotanto yleensä, on pääomavaltainen ala. Tuotanto vaatii isoja investointeja ja alhaiset tuottajahinnat tekevät tilojen toiminnasta erittäin haastavaa. Taloudellinen ahdinko vaikuttaa siihen, että työtä helpottavia investointeja ei voida toteuttaa tai niitä ei edes jakseta ajatella. Sen vuoksi ulkopuolinen apu on tarpeen.

Vuonna 2017 Etelä-Savossa oli maatalous- ja puutarhayrityksiä 2 339, joista 392, eli noin 16 % on maitotiloja. (Lähde: SVT: Luke maatilojen rakenne) Maitotiloilta tulee reilu puolet Etelä-Savon maatalouden myyntituloista. (Lähde: Kantar TNS Agri Oy/MTK-Etelä-Savo).

Haastavat asiakastilanteet ja vaikeat keskustelut tilaisuus 12.6.2018 klo 9.30-15.15 Partalan kuninkaankartano Juva, Huttulantie 1 51900 Juva. Tilaisuuden järjestää Maaseutuverkoston hyvinvointiryhmä ja Maatalousyrittäjäin eläkelaitos sekä MTK-Etelä-Savo ry. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan käytännön keinoista haastavan tai kriisissä olevan asiakkaan kohtaamisessa ja auttamisessa.

 

 

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja