Luomutuotanto kasvaa tasaisesti Etelä-Savossa

Jonna Jokinen ja Kätlin Pehlak kitkevät luomumansikkaa Vavesaaren luomutilalla Kangasniemellä. Kuva: Tiina Judén

ELY-keskuksen tiedote 31.5.2018

Luomutuotanto kasvaa nyt Suomessa voimakkaimmin 20 vuoteen. Luomuviljelyn aloittaa vuonna 2018 lähes 500 maatilaa ja luomutilojen määrä kasvaa noin yhdeksällä prosentilla vuoteen 2017 verrattuna.

Myös Etelä-Savossa luomutuotanto on kasvanut tasaisen vahvasti. Suurin harppaus tapahtui vuonna 2012, jolloin koettiin eräänlainen ryntäys luomuun. Sen jälkeen kasvu on ollut jokavuotista, ja nousua on tapahtunut kaikilla luomun eri sektoreilla. Vuonna 2018 Etelä-Savossa uusia luomuviljelijöitä tuli 19 ja tuotantosuunnan lisäystä tapahtui viidellä jo luomussa olevalla tilalla. Kaikkiaan luomuviljelyssä oleva pinta-ala lisääntyi maakunnassamme yli 800 hehtaarilla, ja on tällä hetkellä 12 300 hehtaaria (17 %).

Eniten luomun kasvuun vaikuttaa kuluttajien käyttäytyminen. Luomutuotteilla on nyt kysyntää, mikä lisää viljelijöiden halukkuutta monipuolistaa tuotantoaan ja vastata markkinoiden kysyntään. Etelä-Savossa luomutuotannossa on perinteisten peltokasvien (nurmet/viljat) lisäksi avomaanvihanneksia, puutarhakasveja, lihaa, maitoa, kananmunia, hunajaa ja myös luomumetsämarjoja. Myös luomukeruutuotanto on pikku hiljaa lähtenyt nousuun. Kun vielä muutama vuosi sitten luku oli pyöreä nolla, on nyt luomusertifoitua metsää noin 4600 hehtaaria. Metsiä hyödynnetään paitsi matkailussa, myös vahvasti elintarviketuotannossa metsistä saatavien eri luonnonmarjojen, yrttien ja sienten muodossa.

 

Kuvassa luomuraparperiä Vavesaaren tilalta tänään. Kuva: Tiina Judén.

Markkinat kasvavat, tietoa hyvin saatavilla ja yhteistyö toimii

Markkinoiden kasvamisen lisäksi on monia muitakin luomun kasvuun vaikuttavia tekijöitä. Etelä-Savossa on ennestään vahvaa luomuosaamista ja tutkimusta, mikä antaa hyvät lähtökohdat luomuun siirtyvälle viljelijälle. Tietoa ja taitoa löytyy Luomuinsituutista, Ruraliasta ja Luonnonvarakeskuksesta (Luke).

Neuvontajärjestö ja yksittäiset neuvojat auttavat viljelijöitä. Viranomaiset ovat apuna eri toimintamallien luomisessa ja toimintojen kehittämisessä mm. erilaisten hankkeiden kautta. Myös viljelijöiden keskinäinen ja viranomaisten välinen tiivis yhteistyö madaltaa kynnystä lähteä mukaan johonkin itselle vieraampaan. Valvonnalla varmistetaan, että kaikki menee sääntöjen ja ehtojen mukaan, toiminta on tasavertaista ja kuluttaja luottavainen luomuun. Vertaistuki ja tiivis verkostoituminen ovat avainasemassa luomutuotannossa. Kukaan edellä mainituista ”vaikuttajista” ei poissulje toistaan vaan kasvun saa aikaan kaikki yhdessä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira lanseerasi muutama vuosi sitten valtakunnallisen uuden ajattelumallin Valvojasta valmentajaksi. Malli on lähtöisin Eviran johtaja Matti Puolimatkan työpöydältä. Malli sopii hyvin myös Etelä-Savoon. Se on luonteva ja eteenpäin menevä – juuri sellainen, mikä edistää toimintaa ja lisää luonnonmukaista tuotantoa maakunnassamme.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja