Lumenmakuista tammikuuta ja uutta vuotta…..

Edesmennyttä taiteilija Juice Leskistä laintakseni ”….Mä taivalsin läpi tuulen ja tuiskun….”asenteella tämä vuosi polkaistiin jälleen käyntiin. Edessä on vielä 363 täysin käyttämätöntä päivää, ja kaksi niistä on mennyt tyyliin lumitöitä tehdessä. Hienoa, että lunta saadaan tammikuussa eikä kesäkuussa. Ilmastonmuutos ei ole sentään aivan kaikkea sekoittanut vielä. Vähemmän hienoa on se, että talven lumet tahtovat nykyään tulla kaikki kerralla. Ihminen on täysin myyrä lumikaaoksen keskellä – ainakin sellainen olo itsellä on ollut lumikolan kanssa touhutessa.

Lumi elementtinä luo hyvän pohjan alkavalle vuodelle. Ikään kuin kuvainnollisesti aloitetaan tekeminen puhtaalta, valkealta pöydältä. Hallintomaailmassa suurin muutos on kahden viraston, Eviran ja Mavin, yhteensulautuminen uudeksi yhdeksi Ruokavirastoksi 1.1.2019 alkaen. Yhteensovittaminen mahdollistaa paljon asioita, kun kaikkien alojen asiantuntijat työskentelevät saman organisaation alla. Se myös asettaa toiminnalle tavoitteita, joista kenties toimintojen yhdenmukaistaminen voisi olla yksi.

Yhdenmukainen toiminta on myös luomussa tavoiteltava ja toteutettava asia. Yhdessä toimiminen luo edellytykset sille, että kunkin toiminta vie omalla sektorillaan yhteiseen maaliin – luomussa tavoitteena kuluttajan luottamuksen säilyttäminen luomutuotteisiin. Yhteiset pelisäännöt, joita myös eräänlaisiksi ehdoiksi ja säädöksiksi kutsutaan, luo hyvän kasvupohjan tälle luottamukselle. Asioita ei tehdä vain siksi, kun joku käskee niin tehdä, vaan niitä tehdään siksi, jotta voimme osoittaa toimivamme oikein.

Etelä-Savossa näiden ehtojen ja säädösten noudattaminen on ollut mallikelpoista vuonna 2018. Toki muutamia poikkeamiakin on, ja se kertoo vain siitä, että valvonnalla on varmennettu toimintojen yhdenmukaisuutta toimijoiden välillä. Vuoden 2018 valvontavuosi ei ole vielä täysin paketoitu ja lopulliset havainnot valmistuvat alku vuoden aikana. Tässä vaiheessa kuitenkin voidaan jo luoda painopisteitä alkavan vuoden neuvonta- ja koulutustarpeisiin. Jatkuvalla toiminnan parantamisella varmistetaan, että poikkeamat eivät toistu ja aiempaa osaamista vahvistetaan. Jos koet tarvitsevasi erityistä tietoa tai muutoin koet epävarmuutta jollain luomutuotannon sektorin alueella, ota ELY-keskukseen tai lähimpään neuvojaan yhteyttä. Osaamme huomioida toiveet ja tarpeet talven aikana pidettävissä koulutus- ja infotilaisuuksissa.

Tähän lopuksi siteeraus dalai-lamaa, mikä tyhjentävästi kertoo sen, mitä meistä jokainen on varmaan joskus mielessään ajatellut, kun ryhtyy jotain tekemään, mutta varsinainen tekeminen vain tahtoo jäädä. ” Vuodessa on kaksi päivää, jolloin mitään ei voi tehdä. Ne ovat eilinen ja huomeninen, joten tänään on oikea päivä rakastaa, uskoa, tehdä ja elää.”

Hyvää alkavaa vuotta kaikille!

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja