Metsätuloista piristystä maatilojen tulokertymään

Charolais-rotuista karjaa vapaana Luomutila Siiriäisen niityillä. Kuva: Tiina Judén

 

ELY-keskuksen tiedote 26.8.2019

Maatilojen metsätalouden tulot lisääntyivät Etelä-Savon maatiloilla yli 20 prosenttia vuonna 2018.

Eniten metsätuloja kertyi Mikkelin seudulle. Maatalouden tulot kasvoivat Etelä-Savossa 2,4 % edellisvuodesta, mutta sivuansiotulot alenivat noin 3 %. Savonlinnan seudulla maidon ja naudanlihan myyntitulot olivat maakunnan suurimmat.

Maatilojen bruttotulot olivat Etelä-Savossa vuonna 2018 noin 293 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta oli 6 %. Eteläsavolaiset maatilat ovat monialaisia, joskin maatalous on edelleen merkittävin tulolähde. Maatalouden tulojen osuus oli 48 %, metsätalouden 29 % ja sivuansioiden 23 %. Koko maassa keskimäärin maatalouden tulot olivat 62 % ja metsätulot vain 12 % tilojen tuloista. Maatilojen tulot ovat Etelä-Savossa noin 5 % koko maan vastaavista tuloista. Maatilojen bruttotulot kertovat muutoksista tilojen tulonmuodostuksesta, mutta niiden perusteella ei voida tehdä päätelmiä maatalouden kannattavuuden tai viljelijäperheiden kulutukseen jäävien tulojen kehityksestä.  

 

Kuva Kangasniemeltä, Hokan kylältä. Tiina Judén

 

Maatalouden myyntituloista yli puolet maidosta

Maatalouden myyntituloista saatiin vuonna 2018 maidosta 50 %. Vuosikymmenen alkupuolella maidon osuus oli 60 %. Naudanlihatuotannon tulojen osuus on hieman lisääntynyt ja oli viime vuonna 17 %. Avomaan erikoiskasvien (öljykasvit, peruna, vihannekset, marjat yms.) tulo-osuus on viime vuosina lisääntynyt 22 prosenttiin. Kananmunatuotannosta saatiin edelleen 4 % maatalouden myyntituloista, ja myös viljan osuus nousi neljään prosenttiin viime vuonna.

Maatalouden myyntitulojen alenemiseen ovat vaikuttaneet viime vuosien heikot sääolosuhteet ja tuottajahintojen alavireinen kehitys. Vaikka maatalouden investoinnit ovat olleet Etelä-Savossa viime vuosina ennätysmääräiset, on maidon ja naudanlihan tuotanto alueella vähentynyt. Viime vuonna tuotettiin maitoa myyntiin 106,5 milj. litraa ja naudanlihaa 4,0 milj. kg. Suurempien tilojen laajennusinvestoinnit eivät ole riittäneet kattamaan kotieläintuotannon lopettamisia pienemmillä tiloilla.

 

Mikkelin seudulla eniten metsätuloja, Savonlinnan seudulla maitotuloja

Maatilojen bruttotulojen kertymä oli suurin Mikkelin seutukunnan alueella, jossa mm. metsätulot ja sivuansiotulot olivat suuremmat kuin maakunnan muissa osissa. Mikkelin seudun kuntien osuus maatilojen tuloista oli 39 %, Savonlinnan seudun 31 % ja Pieksämäen 30 %. Seutukuntien välinen maatilojen bruttotulojen jakauma on ollut viime vuodet varsin vakaa.

Maatalouden osalta Mikkelin ja Savonlinnan seudun tuloissa ei ollut eroja. Mikkelin seudulla korostuivat erikoiskasvituotannon tulot ja maatalouden tuet, kun taas Savonlinnan seudulla maidon ja naudanlihan myyntitulot olivat maakunnan suurimmat. Pieksämäen seudulla puolestaan erottui Juvan alueen kananmunantuotanto merkittävänä tulonlähteenä. Maatalouden tulot jäivät kuitenkin Pieksämäen seudulla Mikkelin ja Savonlinnan seutuja pienemmiksi. 

 

Maatilojen tulot vaihtelevat vuosittain

Eteläsavolaisten maatilojen tulovirta on vaihdellut kuluvan vuosikymmenen aikana vuosittain, mutta keskimäärin vuotuinen tulojen kasvu jää alle yhteen prosenttiin. Maataloudessa tulomuutos on ollut viime vuosina negatiivinen, eikä vuonna 2015 tapahtunutta yli 10 prosentin pudotusta ole vielä täysin saatu kurottua umpeen. Maatalouden tuloista on myyntituloja noin 57 %, loppuosan ollessa tukea.

Metsätalouden tulot vaihtelevat vuosittain suhteellisen paljon, mutta keskimäärin ne ovat lisääntyneet vuodesta 2010 alkaen noin 4 % vuodessa.

Sivuansiotulojen kehitys maatiloilla on ollut lievästi negatiivinen ja niissä vuosittaiset muutokset ovat olleet vähäisempiä. Sivuansiotuloihin on luettu viljelijän ja puolison veronalaiset työtulot, tulonsiirrot ja muut tulot.

 

Tuloja tarkastellaan rahavirtatutkimuksen avulla

Maatilojen tulojen tarkastelu perustuu Kantar TNS Agri Oy:n toteuttaman rahavirtatutkimuksen tuloksiin, joissa lähtökohtana on julkiset tilastot ja tutkimuksen toteuttajan itse keräämät tiedot. Maatalouden myyntitulot perustuvat eri tuotteiden tuotantomääriin ja tuottajahintoihin ja sivuansiotulot Maatalouden tulo- ja verotilastoon. Laskelmat eivät sisällä mm. maidon tuotantotukea eivätkä arvonlisäveroa. Maatilojen rahavirtatutkimuksen vuosittaisten tulosten hankintaan Etelä-Savon ELY-keskukselle on käytetty Maaseudun kehittämisohjelman teknistä tukea.  

Linkki:

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Maija Puurunen,  Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4074, maija.puurunen(at)ely-keskus.fi

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja