Maija Puurusen urapolku maaseudun tutkijasta kehittäjäksi

Ajan rattaan pyörähtäessä vuoteen 2020 alkaa Etelä-Savon ELY-keskuksen Maaseutupalvelut-yksikön päällikkö Maija Puurusella uusi elämänvaihe. Kerimäen maatalossaan hän voi hyvillä mielin rauhoittua viettämään eläkepäiviä pitkän työuran jälkeen.

Etelä-Savon ELY-keskuksen Elinkeinot, työvoima, osaaminen -vastuualueen johtaja Juha Pulliainen (vas.) ja ylijohtaja Pekka Häkkinen (oik.) kiittivät lämpimästi Maija Puurusta hänen ELY-keskuksessa tekemästään työsarasta.

Tunnelmallisissa läksiäisissä Puurusta muistettiin lukuisin läksiäislahjoin ja kukkapaketein. Työyhteisö alaisista johtoportaaseen ilmaisi arvostustaan hänen työpanostaan kohtaan. Juhlapuheissa muisteltiin menneitä vuosia ja kiiteltiin tuesta, jota työyhteisön jäsenet olivat Puuruselta saaneet.

– ELY-keskuksessa vierähti yli kaksitoista vuotta, hän totesi.

Ennen ELY-keskusta hän teki pitkän uran maatalouden tutkimuksen parissa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitoksessa (MTT), nykyiseltä nimeltään Luonnonvarakeskuksessa.

Maaseutupäällikön urapolun varrelle on mahtunut monia muutoksia. ELY-keskus yhdistyi TE-keskuksen ja Ympäristökeskuksen kanssa vuonna 2010. Yksikköjen nimet ja ryhmät ovat muuttuneet useampaan kertaan, mutta säädösperäiset ydintehtävät ja henkilöstö ovat pysyneet lähes ennallaan.

– Tutkimuslaitostaustallani tutustuin maaseudun kehittämiseen ja elinkeinoihin jo ennen EU-aikaa. Tuolloin tullit ja lisenssit rajoittivat tuontia ja vientiä.

Hän kertoi EU:hun liittymisen olleen mullistavin muutos hänen työurallaan.

– EU avasi avoimen kilpailun ja tuotteiden hinnat putosivat jopa puolta alemmiksi. Ministeriön kanssa selvitettiin tukitarvetta uuden tukijärjestelmän rakentamiseksi. Tiedettiin, että maatalousyrittäminen on pientilavaltaista ja kannattavuuden kanssa on isoja haasteita.

– Loppujen lopuksi maataloudelle kävi hyvin, eikä mitään tavatonta päässyt tapahtumaan. Ilman EU:ta tilanne olisi ollut erilainen. Entinen tavoitehintojen järjestelmä oli tullut tiensä päähän. EU:n liittymissopimuksen myötä saatiin turvattua elinkeinon jatkuvuus.

Sidosryhmäyhteistyö ja viestintä avainasemassa

Työelämävuosiltaan ELY-keskuksessa Puurunen nostaa esiin muutamia tärkeiksi kokemiaan asioita.

– Viestinnän kehittäminen on ollut erityisesti mielenkiintoni kohteena.

Pelkästään viimeisen vuoden aikana ELY-keskus on tiedottanut muun muassa pelto- ja eläinvalvonnoista, ympäristösopimuksista ja luomusitoumuksista, sähköisestä tukihauista, maatalouden investoinneista ja viljelijöiden tulevaisuudennäkymistä.

Maaseutuohjelman toteuttamiseen liittyvän sidosryhmäyhteistyön hän on kokenut hyvin antoisaksi. Esimerkkinä hän mainitsee ajankohtaisen Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman laadinnan.

 Etelä-Savon ELY-keskus on ollut Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman valmistelijana ja vetäjänä helmikuusta 2019 alkaen. Mukana työssä on Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Keski-Suomen ELY-keskusten maaseutu- ja ympäristöasiantuntijoita. Ohjelma valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä.

– Joka vuodelle on ollut omat, ajankohtaiset projektinsa.

– On ollut avartava ja mukaansa ottava työura, jolla olen saanut työskennellä ajankohtaisten asioiden parissa sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla, Puurtinen summasi.

– Vuosi vuodelta työni tuli lähemmäksi viljelijöitä ja maaseutuyrittäjiä.

Eläkkeelle hyvillä mielin

Eläkkeelle jäännin ajankohdaksi Puurunen oli jo aiemmin kaavaillut kuluvan talven. Kaiken kaikkiaan hän ehti olla työelämässä 45 vuotta.

– Alun perin suunnittelin jääväni eläkkeelle maakuntauudistuksen myötä. Vaikka sitä ei tullutkaan, niin tämä ajankohta sopii silti hyvin aikatauluihini. Seuraajani Ilpo Lehtinen aloittaa Maaseutupalvelut-yksikön päällikkönä vuoden alusta. Hän on perehtynyt maaseudun kehittämisasioihin työkokemuksensa myötä.

Puurunen kertoo viettävänsä eläkepäiviään mukavan maalaisyhteisön ympäröimänä Kerimäen maalaistalossaan. Kenties uudenvuoden kellojen kumahdellessa hän polkaisee kiikkustuoliinsa hieman lisää vauhtia.

Teksti ja kuvat: Sofia Flygare

Maija Puurunen ohjeisti seuraajaansa Ilpo Lehtistä Etelä-Savon maaseutustrategialla.
Etelä-Savon maaseutustrategia 2020

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja