Verkkokalastuskielto jatkuu kesäkuun loppuun saakka kuuttien suojelemiseksi (Itä-Suomi)

28.4.2020/Etelä-Savon Ely-keskus

Verkkokalastuskielto jatkuu kesäkuun loppuun saakka kuuttien suojelemiseksi (Itä-Suomi)

Verkkokalastus on kielletty vuosittain saimaannorpan keskeisillä elinalueilla 15.4.–30.6. lukuun ottamatta alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja. Puumalan ja Juvan kuntien alueella sijaitsevan Luonterin Linnunpäänselän eteläosaan syntyi kuutti kalastusrajoitusalueen ulkopuolelle. Kalastajien on syytä välttää alueella verkkokalastusta, jotta kuutin elossa säilyminen saadaan turvattua. Uusia sopimuksia tai aluelaajennuksia on nopeassa aikataulussa haasteellista solmia, koska korona vaikeuttaa päätösten tekemistä osakaskunnissa.

Lisäksi ympärivuotisesti samalla rajoitusalueella on kielletty saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttö, kuten riimu- ja vahvalankaiset verkot sekä löysänieluiset katiskat ja merrat. Rysien, mertojen ja katiskojen nielu ei saa venyä missään olosuhteissa yli 15 sentin.

– Kalastusrajoitukset ja yhtenäinen rajoitusalue turvaavat erityisesti kuuttien elossa säilymisen niiden ensimmäisten elinkuukausien aikana. Luonterin eteläosassa kalastajien tulisi vapaaehtoisesti välttää verkkokalastusta, jotta kuutti säilyy elossa, painottaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen.

Rajoitusalueita on laajennettu lähes vuosittain osakaskuntien sopimuksilla

Saimaan verkkokalastusta ja saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttöä on rajoitettu yhtenäisellä rajoitusalueella. Rajoitusalue muodostuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostetuista noin viiden kilometrin suoja-alueista sekä niitä yhdistävistä alueista. Kalastusrajoitusalue on yhtenäinen Etelä-Saimaalta aina Puruveden länsiosaan ja Pohjois-Karjalan Pyhäselälle, pinta-alaltaan yli 2 770 km2.

Kalastusrajoitukset perustuvat Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja osakaskuntien välisiin sopimuksiin sekä valtioneuvoston asetukseen niillä alueilla, joilla sopimusta ei ole voimassa. Osakaskunnilla on tiedotusvastuu sopimuksiin perustuen. Rajoitusaluetta on pyritty laajentamaan aina tarpeen tullen osakaskuntien kanssa sopimalla. Kevät on poikkeuksellinen myös tämän suhteen, kun päätösten tekeminen osakaskunnissa on haasteellista kokoontumisrajoitusten vuoksi.

Kalastusrajoitusten tarkemman sisällön ja kalastusrajoitusalueen laajuuden voi tarkastaa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta tai WWF:n verkkopalvelusta.

http://mmm.fi/saimaannorppa

http://norppakartta.wwf.fi/

Lisätietoja
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalastusbiologi Teemu Hentinen, p. 0295 024 037
Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, p. 0295 024 078

Kuva: Visit Mikkeli

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja