Mitä uudistuva ja monipuolinen maaseutu tarvitsee?

6.7.2020
Poimintoja Maa- ja Metsätalousministeriön blogista:

ELY-keskuksilla on käytettävissään 621 miljoonaa euroa julkista rahoitusta (EU, valtio ja kunnat) ohjelmakaudella 2014 – 2020 yritys- ja kehittämishankkeisiin. Tästä valtakunnallisten hankkeiden osuus on 15 milj. euroa ja vesiensuojeluhankkeiden osuus 6,7 milj. euroa.  Leader-toiminnan rahoitus on vastaavasti 300 miljoonaa euroa koko kaudella.  

Maaseutuohjelman mahdollistaman yritys- ja hankerahoituksen avulla on perustettu lähes 2 500 uutta yritystä 31.12.2019 mennessä, näistä Leader-ryhmien osuus on merkittävä eli lähes puolet.  

Uusia työpaikkoja on syntynyt noin 3 200, joista Leader-ryhmien osuus on lähes 40 %. Tämän lisäksi hankkeiden avulla on myötävaikutettu peräti noin 50 000 työpaikan syntymiseen. Tulokset perustuvat päättyneisiin hankkeisiin.

Leader-toimintapa perustuu asukkaiden tarpeisiin

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen eli Leader-toimintatapa perustuu asukkaiden omiin tarpeisiin ja ideoihin. Tavoitteena on vahvistaa ja kehittää paikallisia yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa. Suomessa on 54 Leader-ryhmää ja ne kattavat kaikki maaseutualueet. Jokainen Leader-ryhmä on laatinut oman alueensa kehittämisstrategian. Leader-ryhmät toteuttavat strategiaansa rahoittamalla alueensa yrityksiä ja kehittämishankkeita.

Maaseudun yritysrahoitusta ovat yrityksen perustamistuki ja investointituki. Myös investoinnin toteuttavuustutkimukseen voi saada rahoitusta. Lisäksi yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittämisorganisaatioiden kanssa kehittää oman toimialansa kannattavuutta yhteistyöhankkeella. 

Kehittämishankkeiden tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja, uudistaa maaseudun elinkeinoja, lisätä osaamista ja yhteistyötä sekä kehittää maaseutua asuinympäristönä. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisinä, valtakunnallisina tai osittain myös kansainvälisinä. 

Klikkaa ja lue koko blogi Mitä uudistuva ja monipuolinen maaseutu tarvitsee >>

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja