Ruokavirasto

Neuvontakorvauksen ennakkoilmoitusten teko keskeytetään

Neuvontakorvauksen ennakkoilmoitusten tekeminen Hyrrä-asiointipalvelussa keskeytetään perjantaina 20.11.2020 klo 16. Jo tehtyjen ennakkoilmoitusten mukainen neuvonta voi jatkua normaalisti, mutta ennakkoilmoituksia uusista neuvonnoista ei keskeyttämisen jälkeen voi tehdä. Ennakkoilmoitusten tekeminen jatkuu vuoden 2021 alussa, kun uuden EU-rahoituskauden varat ovat käytettävissä. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmasta ajankohdasta myöhemmin.

Syynä ennakkoilmoitusten keskeyttämiselle on se, että tämän EU-rahoituskauden varat neuvontakorvauksen osalta on käytetty loppuun. Aiemmin varojen ennakoitiin riittävän marraskuun loppuun asti, mutta ilmoituksia on tehty arvioitua enemmän.

Neuvonnat jatkuvat tämän rahoituskauden ehdoilla vielä vuosien 2021–22 ajan. Neuvontakorvaus rahoitetaan EU:n maaseuturahastosta. Viljelijät ovat saaneet neuvonnasta apua varsinkin tilansa kilpailukyvyn kehittämiseen, ympäristöasioihin ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen. Neuvontaa on annettu myös esimerkiksi liittyen eläinten terveyteen, kasvinsuojeluasioihin sekä energiatehokkuuteen ja innovaatioihin.

 

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Ruusa Kangas
050 477 2783
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Ruokavirasto

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja