Kulttuuriperintöaiheisen teemahankkeen suunnittelu etenee, osallistu hautomoon!

Osallistu järvi- ja metsäkulttuurin hautomoon!

Tule ideoimaan paikallisten toimijoiden kanssa, kuinka kehitetään yhdessä aineettomaan kulttuuriperintöön liittyviä tapahtumia!

Järvien ja metsien keskellä elävinä me eteläsavolaiset ilmennämme arjessamme ja juhlassamme järvi- ja metsäkulttuuria – erilaisia vesistöjen ja metsien keskellä ja äärellä elämiseen liittyviä tapoja, käytäntöjä, perinteitä ja tapahtumia.

Vuoden 2022 alkuun on suunnitteilla eteläsavolaisille toimijoille suunnattu aineettoman kulttuuriperinnön Leader-teemahankkeiden haku. Aineeton kulttuuriperintö Etelä-Savossa -teemahankkeiden tarkoituksena on nostaa esiin ja tuoda näkyväksi eteläsavolaista kulttuuriperintöä erilaisilla tapahtumilla ja omaehtoisella toiminnalla. Yleishyödyllisille toimijoille on suunnitteilla rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin.

Tilaisuudessa on mahdollista hautoa olemassa olevia ideoita, etsiä yhteistyökumppaneita tai tulla kehittelemään ihan uutta ideaa yhdessä toisten paikallisten toimijoiden kanssa. Myös mahdollista teemahanketta voit hakea oman yhdistyksen ohella useamman toimijan muodostamana ryhmänä.

Hautomot järjestetään live-tapahtumina kolmella paikkakunnalla, lisäksi järjestämme yhden etähautomon:

  • Savonlinna 16.11. klo 16–18 Saimaa-ilmiön toimistolla osoitteessa Puistokatu 1, 57100 Savonlinna. Voit halutessasi tutustua ennakkoon Savonlinnan maaseutualueilla sekä Enonkosken ja Heinäveden kunnissa kehittämistoimintaa rahoittavaan Piällysmies ry:hyn tästä: Piällysmies ry (piallysmies.fi)
  • Juva 7.12. klo 16–18 Rajupusu Leader ryn:n toimistolla osoitteessa Juvantie 2, 51900 Juva.  Voit halutessasi tutustua ennakkoon Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kunnissa toimivaan Rajupusu Leader ry:hyn tästä: https://rajupusuleader.fi
  • Mikkeli 14.12. klo 16–18 Veej´jakaja ry:n toimistolla Mikkelin yliopistokeskuksen Cultiva-rakennuksessa osoitteessa Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli. Voit halutessasi tutustua ennakkoon Mikkelin maaseutualueilla, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Mäntyharjulla, Pieksämäellä ja Puumalassa toimivaan Veej´jakaja ry:hyn tästä:  Veej’jakaja (veejjakaja.fi)
  • Etelä-Savon laajuinen etähautomo verkossa 16.12. klo 14–16. Linkki tilaisuuteen lähetetään ilmoittautuneille kaksi päivää ennen tilaisuutta.

Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä: https://link.webropol.com/s/hautomot

Paikalliset Leader-yhdistykset tarjoavat lähihautomoissa pientä purtavaa. Viimeinen ilmoittautumispäivä Savonlinnan tilaisuuteen on 14.11., Juvan tilaisuuteen 30.11., Mikkeliin 7.12. ja etähautomoon 13.12. Kaikki hautomot ovat samansisältöisiä, ja voit osallistua myös muuhun kuin oman alueesi hautomoon.

Hautomoissa ja mahdollisten teemahankkeiden suunnittelussa ovat mukana Etelä-Savon Leader-ryhmät Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry ja Veej’jakaja ry sekä Saimaa-ilmiö ja Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoima AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke.

Lämpimin terveisin,

Taru Tähti
kulttuurikoordinaattori
AKKU- Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa – Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)
Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
taru.tahti@esavo.fi
p. 040 665 7230

 


 

Vuosina 2022-23 toteutettavaksi on suunnitteilla aineettoman kulttuuriperinnön teemahanke, joka on suunnattu maakunnan kulttuuritoimijoille. Teemahankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi aineetonta kulttuuriperintöä, kehittää kulttuuriperintötoimintaa ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, saada nuoria mukaan yhdistys- ja kulttuuriperintötoimintaan, tukea alueen asukkaiden osallisuutta ja toimijuutta sekä edistää taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työllistymistä korona-ajasta toipuessa. Hankkeeseen on suunnitteilla rahoitusta kehittämiseen ja investointeihin yleishyödyllisille toimijoille.

Paikallisen kulttuuriperinnön piirteiden tunnistaminen, esiin tuominen ja arvostuksen nostaminen auttaa alueen asukkaita vahvistamaan omaa paikallista ja alueellista identiteettiään. Järvien ja metsien keskellä elävinä ilmennämme esimerkiksi järvi- ja metsäkulttuuria – erilaisia vesistöjen ja metsien keskellä ja äärellä elämiseen liittyviä tapoja, käytäntöjä, perinteitä ja tapahtumia.

Mahdollisten teemahankkeiden suunnittelussa ovat mukana Etelä-Savon Leader-ryhmät; Piällysmies ry, Rajupusu Leader ry ja Veej’jakaja ry sekä Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoiman AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke.

Syksyn aikana kartoitamme teemahankkeeseen osallistumisesta kiinnostuneita kulttuuritoimijoita, erityisesti yhdistyksiä. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä toimistoomme ja kysy lisätietoja!

 

Piällysmies ry
Sini Yläsaari p. 044 976 6880, sähköposti: sini.ylasaari(at)savonlinna.fi
Alue: Heinävesi, Enonkoski ja Savonlinna. Savonlinnan keskusta on rajattu toiminta-alueemme ulkopuolelle.

 Rajupusu Leader ry
Kirsi Blomberg p. 044 7320 703, sähköposti: kirsi.blomberg(at)rajupusuleader.fi 
Alue: Joroinen, Juva, Sulkava ja Rantasalmi

 Veej’jakaja ry
Kristiina Asikainen p. 044 0155 223, sähköposti: kristiina.asikainen(at)veejjakaja.fi
Alue: Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala, pois lukien Mikkelin kaupunkikeskusta.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja