Maaseudulle kaivataan toimivaa nettiä (Etelä-Savo)

Etelä-Savossa on Suomen maakunnista vähiten vakituisia asukkaita laajakaistan piirissä. Maaseudulla heikot yhteydet ovat ongelma ja yhteyksiä tarvitaan esimerkiksi maitotiloilla, yrityksissä ja monipaikkaiseen työskentelyyn. Etelä-Savon ELY-keskus on mukana rahoittamassa maaseutujen laajakaistoja.

Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutupalvelut-yksikön päällikkö Ilpo Lehtisen mukaan hyvin toimiva nettiliittymä on ehdoton edellytys maaseudulla työskentelylle.

– Maidontuotanto on maatalojen tulovirtojen kannalta merkittävin maatalouden tuotantosuunta ja nykyaikaiset maitotilat tarvitsevat nettiä kaikkeen. Tilojen raha- ja asiointiliikenne hoituu netin välityksellä ja tuotannossa lähes kaikkeen tarvitaan jossain vaiheessa tietokonetta. Esimerkiksi lypsyrobotit ovat maitotiloilla arkipäivää ja pelkästään niiden ylläpitoon tarvitaan nettiyhteys. Myös yritysten yhteydenpidossa hyvät yhteydet ovat välttämättömiä.

Tietokone heinäpaalin päällä, lehmä syö heinää.
Maitotilat tarvitsevat nettiä kaikkeen tilan toimintaan. Kuva: Elina Helttunen.

Laajakaistoilla on merkitystä maaseudun vakinaisten asukkaiden lisäksi myös vapaa-ajan asukkaiden elämään. Etelä-Savo on hyvin monipaikkainen maakunta eli täällä on paljon asukkaita, jotka asuvat maakunnan alueella vaihtelevan ajan esimerkiksi kesäaikaan. Jos yhteydet ovat hyvät, asuminen on helpompaa ja kausiasukkaat voivat viipyä Etelä-Savossa pidempiä aikoja.  

– Kausiasukkaat ovat maaseudun näkökulmasta tärkeitä, koska heillä on iso merkitys monille palveluille ja esimerkiksi tapahtumatuotannolle. Merkitystä on niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin kulttuurisestikin, toteaa Lehtinen.

Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitusta laajakaistoille

Ilpo Lehtinen on ollut mukana kokoamassa uutta Etelä-Savon alueellista maaseudun kehittämisohjelmaa, jonka toteutus käynnistyy vuoden 2023 alussa. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat yksi ohjelman tavoitteista ja laajakaistoille yritetään saada aiempaa enemmän rahoitusta. Vuosina 2021 ja -22 maaseudun laajakaistahankkeita ELY-keskus rahoittaa EU:n maaseudun elvytysvaroilla.

– Lähtökohtana on, että laajakaista saataisiin sellaisille alueille, joille sen saaminen ilman rahoitusta olisi epätodennäköistä, sanoo Lehtinen. Laajakaistahankkeiden rahoittaminen on tärkeää, koska kaupalliset operaattorit eivät ole kiinnostuneita rakentamaan harvaan asutetuille alueille ilman tukea, jos se ei ole riittävän kannattavaa. 

Monipaikkaistuminen voi lisätä laajakaistoja

Lehtinen kertoo, että yhtenä haasteena on löytää laajakaistahankkeille toimijat, jotka hankkeen toteuttavat. Etelä-Savossa järvet ja saaret tekevät laajakaistojen rakentamisen paikoin haasteelliseksi. Lisäksi on seutuja, joilla väestö vähenee ja vanhenee, jolloin laajakaistojen rakentaminen ei ole taloudellisesti mielekästä tai sille ei ole tarvetta. 

– Monipaikkaisuuden lisääntyminen voi olla yksi ratkaisu asiaan. Jos laajakaistan hankkiminen kiinnostaisi myös vapaa-ajan asukkaita, jotka toivon mukaan viipyisivät paikalla kauemmin, tulisi laajakaistojen tekeminen kannattavammaksi.

Lisätietoa:

Teksti: Liisamaija Rantanen 

 
Julkaisupäivä 27.9.2021

 

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja