Nuorten tulevaisuuskuvia maaseudulta

Kuvat ja teksti: Tiina Judén Millaisia tulevaisuuskuvia ja haaveita on maaseudun nuorilla Etelä-Savossa? Millaisessa työympäristössä he haluaisivat työskennellä ja mikä olisi tuon unelmatulevaisuuden työ? Haluaisivatko maaseudun nuoret asua maalla vai lähiössä, suurkaupungissa vai jopa ulkomailla? Suomen nuoriso-opistolla Paukkulassa opiskelevista nuorista suurin osa on kotoisin Etelä-Savosta, mutta osa tulee ympäri Suomea. Neljä nuoriso-ohjaajaksi opiskelevaa nuorta kertoo tulevaisuuskuvistaan. […]

Lue lisää

Eläintauteja ja tulipaloja vastaan auttaa varautuminen

Teksti ja kuvat: Tiina Judén   Maanviljelijät saivat tärkeitä vinkkejä eläintautien, tulipalojen, sähkökatkosten ja maanpuolustusasioiden osalta Maatalouden varautumisen kurssilla tiistaina 23. tammikuuta Mikkelin Karkialammella. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Etelä-Savon ELY-keskuksen ja MTK Etelä-Savon yhteistyössä järjestämässä tilaisuudessa oli mukana yhteensä noin 50 viljelijää, joista iso osa tuntui olevan tällä kertaa maitotilallisia. Suuri osa tilallisista oli niin sanottuja ”puolen lypsyrobotin” […]

Lue lisää

Maataloutta on helpompi oppia tekolehmää lypsämällä

  Teksti: Tiina Judén Mitä pienempi lapsi, sitä aidompi kysymys Koululaiset pääsevät Savonlinnan seudulla maatilavierailuille ensi syksynäkin. MTK Savonlinnan seutu ry:n sihteeri Sanna Hämäläinen kertoo, että kirjeet kaikille Savonlinnan alueen kouluille lähtevät jälleen viimeistään huhtikuussa. Kirjeissä on tietoa mahdollisuudesta tutustua maatalouteen livenä. Kosketus multaan ja aitoihin maaseudun elinkeinoihin on kaikonnut monen lapsen elämästä. Yhä useampi […]

Lue lisää

Viestintähankkeelle näkyvyyttä paikallislehdissä

  Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke näkyy tänään Etelä-Savon paikallislehdissä ja Mikkelin kaupunkilehdessä. Maaseutukuriiri-viestintähankkeen tavoitteena on korkeatasoinen kohderyhmänsä hyvin tavoittava viestintä maaseudun kehittämisestä, välineistä ja verkostoista. Viestintähanke tuo esiin maaseudun vireyttä ja nostaa ajatusta, että maaseutu kuuluu kaikille. Maaseutu tuottaa hyvinvointia koko maalle ja voi osaltaan ratkaista kilpailukyky-, ilmasto- ja ympäristökysymyksiä. Kertomalla tarinoita maaseudulta Maaseutukuriiri haluaa lisätä […]

Lue lisää

Eteläsavolaiset viljelijät montaa mieltä ympäristökorvausjärjestelmästä

Viljelijät kokevat maatalouden ympäristökorvauksiin liittyvän tukijärjestelmän vaikeaselkoisena varsinkin naudanlihan tuotannon tiloilla. Selkeäksi korvausjärjestelmän koki lihakarjatiloista alle 15 prosenttia ja muissakin tuotantosuunnissa alle 30 prosenttia viljelijöistä. Ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteistä parhaiten tiloille soveltuvina viljelijät pitivät peltojen talviaikaista kasvipeitteisyyttä. Huonoiten soveltuviksi toimenpiteiksi mainittiin valumavesien hallinta sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättäminen. Viljelijöiden mielestä maatalouden ympäristön tilaa parannettaisiin parhaiten huolehtimalla […]

Lue lisää

Maatalousyrittäjille tietoa varautumisesta häiriö- ja poikkeusoloihin

Maanpuolustuskoulutusyhdistys, Etelä-Savon ELY-keskus ja MTK-Etelä-Savo järjestävät maatalousyrittäjille suunnatun maatilojen varautumispäivän 23.1.2018 Mikkelin Karkialammella. Tilaisuuden tarkoituksena on perehdyttää osallistujat varautumisen yleisjärjestelyihin sekä erilaisiin maatiloihin kohdistuviin uhkiin, kuten paloturvallisuuteen, luonnon ääri-ilmiöihin, eläintauteihin, energian saantiin, tietoturvaan ja vesihuoltoon liittyviin asioihin. Esillä on myös, miten tilatasolla voidaan varautua poikkeusoloihin, ja miten maatalouden eri toimijat ovat paikallisesti ja alueellisesti varautuneet alkutuotannon turvaamiseen. […]

Lue lisää

Design- ja taidekäsitöille D.O.Saimaa -merkki

Kuvat, video ja teksti: Tiina Judén Ensimmäiset design- ja taidekäsityötuotteet ovat saaneet tunnustuksekseen D.O.Saimaa -alkuperä- ja laatumerkinnän. Saimaan alueella tuotetuille elintarvikkeille ja ruokatuotteille vuosi sitten lanseerattu merkintä on nyt laajentunut. Ensimmäiset merkin käyttöoikeudet tässä kategoriassa myönnettiin ennen joulua neljälle eteläsavolaiselle taitajalle. Merkkiä saavat nyt käyttää perinneveneitä valmistava Jarmo Jauhanen Rantasalmelta, KatiK design Varkaudesta, Little Big […]

Lue lisää

Maaseutuohjelman väliarvioinnin tekijä valittu Itä-Suomessa

Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset päättivät teettää väliarvioinnin maaseutuohjelman 2014-2020 toteutukselle alueellaan. Väliarvioinnin suorittamisesta julkaistiin loppusyksystä avoin tarjouspyyntö, johon tuli kaksi tarjousta. Näistä hankintamenettelyn perusteella väliarvioinnin toteuttajaksi valittiin tutkimuskonsortio, jossa koordinaattorina toimii Aluepro Oy ja partnerina Augurix Oy. Väliarvioinnin tavoitteena on selvittää Maaseutuohjelman 2014-2020 toteutumisen tilanne ohjelman puolivälissä. Itäsuomalaiset ELY-keskukset ja kuntien […]

Lue lisää

ELY-keskus onnistui maaseutuohjelman toteutuksessa

Etelä-Savossa luomuala lisääntyi, maatalouden investoinnit kolminkertaistuivat ja useita yritysryhmähankkeita on aikaansaatu. Bitti kulkee uusilla laajakaistoilla, tukimaksatukset sujuvat ja valvontasuunnitelmat on toteutettu määräajoissa. Näitä ja monia muita maaseutuohjelman toteutukseen liittyviä onnistumisia tuotiin esille Etelä-Savon ELY-keskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan välisissä toimialaneuvotteluissa 15.11.2017. Yritysinvestointien vähäisyys ja yritysrahoituksen heikko kysyntä huolestuttivat. Yritysrahoituksen käsittelyajat ovat myös pidentyneet, sillä […]

Lue lisää

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja