Duuniringistä ja yrityksistä vanhuksille virkistystä ja apua arjen askareisiin

Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen Yrityksiä ja arjen virikkeitä -kehittämishankkeen tavoitteena on luoda uusia, nuorten ja vanhusten yhdessä kehittämiä toimintatapoja, joiden tavoitteena on tukea maaseudulla ja kylillä asuvien vanhusten elämää. Hanke tuo maaseudulla asuvien vanhusten arkeen virkistystä ja apua kotitalousaskareisiin duuniringin kautta. Nuoret puolestaan saavat koulutusta, kokemusta työelämästä, työtodistuksen ja palkkaa.

– Hankkeen tavoitteena on lisätä vanhusten ja nuorten välistä vuorovaikutusta, kouluttaa kylille arkiavun ja viriketoiminnan tuottajia ja luoda uudenlaista yrittäjyyttä, joka tukee ikäihmisten parempaa henkistä jaksamista omassa kodissaan, kertoi Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Jaana Lauttaanaho.

Kylmiltään nuoria ei lähetetä työhön. Alkuun nuoret saavat 12 tunnin työelämäkoulutuksen, jonka aikana käsitellään muun muassa ihmisten kohtaamista, asiakaspalvelua, ikäihmisten sairauksia ja ikäihmisten tukemista sähköisten palvelujen käytössä.

Koululaiset Emma Raatikainen, 14, ja Eetu Lappalainen,14, ovat reippaita nuoria, jotka käyvät avustamassa ja virkistämässä vanhuksia hanketyön puitteissa.

– Työkokemuksen hankkiminen kiinnosti, totesi Eetu duunirinkiin mukaan lähtemisestä.

Apua tarjotaan monenlaisissa asioissa piha- ja kotitöistä asioilla ja kaupassa käynnissä avustamiseen. Eetun työsarkaan kuuluu muun muassa lumitöiden tekeminen.

– Olen käynyt siivoamassa vanhusten luona, kertoi puolestaan Emma.

Molemmat nuoret ovat huomanneet, että vanhusten kanssa jutteleminen on tärkeä osa työpestiä. Vanhusten virkistäminen voi olla toiminnallistakin kuten yhdessä askartelua, lehtien lukemista tai vaikkapa bingon pelaamista.

– Palaute on ollut todella hyvää. Kaikki osapuolet ovat kiitelleet, totesi Lauttaanaho.

Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Pieksämäkeläiset ry, SPR:n kerhotoiminta ja Pieksämäen seurakunnan diakonityö. Osa autettavista vanhuksista ohjautuu hanketyön piiriin yhteistyökumppaneiden kautta, osa vanhuksista ottaa yhteyttä itse.

– Olemme esitelleet hanketta alakouluilla, yläkoululla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Hankkeen piirissä on nyt noin 70 nuorta, jotka ovat iältään 12–28-vuotiaita. Pieksämäen seudun 4H-yhdistyksen nettisivuilta löytyvät yhteystiedot, josta nuoria voi tilata avuksi yhdistyksemme työpalvelun kautta tai suoraan yrittäjiltä esimerkiksi joulusiivoukseen tai pidempiaikaisiin töihin.

 Duuniringissä 4H-yhdistys huolehtii työsopimusten solmimisesta sekä vastaa nuorten palkanmaksusta. 4H-yhdistyksen hanketyöntekijänä ja koordinoijana toimii Laura Toppinen. Lauttaanaho hoitaa hankkeen hallinnointia sekä yrittäjyyttä.

– Työtuntimäärä vaihtelee asiakkaan mukaan ja tehtävien töiden mukaan.

Nuoret saavat hankkeen aikana mallia yrittäjyydestä, joka on yksi 4H-toiminnan kulmakivistä. Koulutusta, josta voi olla nuorille tulevaisuudessa hyötyä monella tapaa, on tarjolla. Nuorille järjestetään erilaisia kursseja, joiden sisältönä ovat muun muassa kotityöt, viriketoiminta, työelämän pelisäännöt, ryhmätoiminnan ohjaus ja hätäensiapu. Lisäksi he suorittavat hygieniapassin.

Teksti ja kuvat: Sofia Flygare

Yrityksiä ja arjen virikkeitä -hankkeelle on myönnetty Leader-tukea Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­soh­jel­masta 2014–2020.

Eetu Lappalainen ja Emma Raatikainen käyvät auttamassa vanhuksia Yrityksiä ja Arjen virikkeitä -hankkeen puitteissa.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja