Laituriongintaa.

Kalastusta viedään isompiin saappaisiin

Pieniä, pirstaleisia kalastusosakaskuntia on yhdistetty viimeisen kuuden vuoden aikana kahden eri hankkeen voimalla Etelä-Savossa.

– Jos osakaskunnan liikevaihto on 500 euroa vuodessa ja osakaskunnan alue on 500 hehtaaria, ei ole voimavaroja panostaa lupamyynnin järjestämiseen, tiedottamiseen ja kalastuksen kehittämiseen. Resurssejakaan ei ole, sillä näin pieni osakaskunta toimii harvojen varassa, kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta esimerkkinä siitä, miksi osakaskuntia on ryhdytty yhdistämään.

Osakaskuntien yhdistämisessä on päästy hyvin vauhtiin eri puolilla Etelä-Savoa.

Suurin yhdistyminen tapahtui Pohjois-Haukivedellä, missä yli 60 osakaskuntaa yhdistyi kerralla yhdeksi osakaskunnaksi. Pinta-alaltaan suurin perustettu osakaskunta oli 19 000 hehtaarin Keski-Puulan osakaskunta.

Yhdistymisen myötä Etelä-Savoon on syntynyt kooltaan 2000 – 19 000 hehtaarin osakaskuntia, joiden hallinto on organisoitu ja lupamyynti sekä tiedotus järjestetty tehokkaammin.

Laituriongintaa.
Poika laiturikalassa. Kuva: Itä-Suomen kalatalousryhmä.

Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde -hanke käynnistyi

Kaksivuotinen Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde -hanke polkaistiin käyntiin tämän vuoden alussa.

– Osakaskuntien pirstaleisuus ja pieni koko ovat tähän saakka olleet suurin este tiedottamisen, lupamyynnin ja kalastusmatkailun kehittämiselle.

Hanke jatkaa edelleen kahden edellisen hankkeen työtä pienten osakaskuntien yhdistämiseksi ja kalastuslupamyynnin edistämiseksi.

– Tällä hetkellä yhdistyneiden osakaskuntien vesialueita on käytössä 130 000 hehtaaria Etelä-Savossa. Tavoitteena on, että yhdistyneiden alueiden koko olisi kahden vuoden päästä 200 000 hehtaaria ja yli puolet alueesta olisi isojen osakaskuntien hallinnoimia.

Uutena, pitkälle tulevaisuuteen tähtäävänä hanketavoitteena on vapaa-ajankalastuksen ja kalastusmatkailun kehittäminen alueella.

– Kalastusmäärät eivät välttämättä kasva, vaikka kalaa on kyllä järvissä siten, että sitä riittää kaikille.

Etelä-Savon alueelta löytyy lukuisia valtakunnallisesti vetovoimaisia kalastuskohteita. Esimerkiksi Puulan vesissä elää luontaisena runsaasti muikkua, ahventa, kuhaa ja haukea. Järvitaimenen, -lohen ja nieriän kalakantoja nostetaan osakaskuntien toimenpiteillä.

Troolausta.
Kalastaja verkkoja kokemassa. Kuva: Itä-Suomen kalatalousryhmä.

Verkkosivusto kokoaa tiedot yhteen

Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde -hankkeen päätavoitteena on maakunnallisen kalastuslupasivuston kehittäminen. Kalastusetela-savo.fi-sivusto vähentää omalta osaltaan tiedon pirstaloituneisuutta kokoamalla tiedot yhteen ja samaan paikkaan.

Sivusto on tällä hetkellä työn alla.

Matkailija, vapaa-ajanasukas tai vesialueen omistaja löytävät sivustolta tietoa alueensa kalastusluvista. Lisäksi sivustolta tulee tulevaisuudessa löytymään tietoa monista muista kalastusmatkailuun liittyvistä asioista kuten kalastusvälineiden, veneiden ja mökkien vuokrauksesta. Yhtenä pyrkimyksenä on kalastusmatkailun tehostaminen tuotteistamalla palveluja paketeiksi.

– Kalastusmatkailun edistämistä on ideoitu esimerkiksi siten, että vuokramökeissä voisi olla osakaskunnan alueella tarvittavat kalastusluvat valmiina samaan tapaan kuin laskettelukeskusten vuokramökeissä hissiliput saattavat kuulua mökin vuokraan.

– Kaikki suuret osakaskunnat tulevat sivustolle. Hankkeessa on kaksi hanketyöntekijää. Hanketta hallinnoi metsähallitus, ELY-keskus on hankkeessa tukemassa, kouluttamassa ja antamassa tietoa.

Hanke on omalla sarallaan pilotti.

Poika kalastaa laiturilla.
Kalastus on harrastus, joka sopii kaikenikäisille. Kuva: Itä-Suomen kalatalousryhmä.

Videot opastavat saaliin käsittelyssä

Kala on lähiruokaa, jota on mahdollista saada lautaselle omin käsin pyydettynä.

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu kalatalouteen liittyvän tiedonvälityksen lisääminen. Etelä-Savon runsaat kala- ja rapukannat luovat mahdollisuuksia monenlaisten kalastuselinkeinojen kehittämiselle, innovaatioille ja jalostukselle.

– Esimerkiksi kalankäsittelyvideoiden avulla tuodaan esille erilaisia tapoja saaliin käsittelyyn kuten fileerausta.

Ahvenia, lahnoja ja särkiä saaliina.
Saaliskalat perkausta odottamassa. Kuva: Itä-Suomen kalatalousryhmä.

Teksti: Sofia Flygare

Etelä-Savosta vetovoimaisin järvi- ja vapaa-ajankalastuskohde -hankkeessa on mukana yli 30 osakaskuntaa, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY-keskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon kunnat ja kaupungit, Mikkelin seudun matkailu, Savonlinnan seudun matkailu, Savitaipaleen kunta ja matkailu, Etelä-Savon kalatalouskeskus, Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö sekä kalastus- ja matkailuyrittäjiä. Hankeaika on 2020 – 2022.

 

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja