Roope-Saimaan kotisatamaa rakennetaan.

Puumalaan rakenteilla kotisatama uudelle Roope-Saimaalle

Saimaan uudelle huoltoalus Roope-Saimaalle perustettiin keväällä 2020 uusi kotisatama Puumalaan.

Pidä Saaristo Siistinä ry:n Saimaan huoltoalue jaetaan kahteen eri osaan siten, että Puumalaan sijoitettava alus huoltaa jatkossa pääasiassa eteläisen Saimaan retkisatamakohteita. Savonlinnaan, jossa säilyy toinen kotisatama, hankitaan pienempi työalus, jolla huolletaan pohjoisempia retkisatamia.

Uudella Roope-Saimaalla on huollettavanaan yli 50 retkisatamaa.
PSS ry:n uusi huoltoalus M/S Roope-Saimaa sai kotisataman Puumalasta. Kuva: PSS ry.

– Ratkaisulla on haettu ketteryyttä ja ennen kaikkea toimintavarmuutta, kertoo PSS ry:n Järvi-Suomen aluesihteeri Veli-Matti Hartikainen.

– Puumalassa ei ole valmiina aluetta tai varikkoa, joka olisi soveltunut huoltoaluksen kotisatamaksi, joten yhteistyössä Puumalan kunnan ja paikallisten yrittäjien kanssa rakennetaan kotisatamatoimintaa tukevat rakenteet ja laitteet kunnan vuokraamalle alueelle Palorantaan.

Kotisatama sijaitsee Puumalan Vapaapalokunnan alusten vieressä Palorannassa. Aallonmurtajan viereen on jo valmistunut laituri, johon huoltoalus voi turvallisesti rantautua ja kiinnittyä sekä tehdä lastin lastausta ja purkua. Merikonttien aluetta on myös jo tasattu.

– Roope-Saimaan kotisataman alueelle on hankkeen avulla hankittu kaksi merikonttia, joiden väliin rakennetaan kesän aikana varastoksi katos.

– Merikontteihin ja katokseen sijoitetaan aluksen huolto- ja varastotarvikkeita. Näin alue pysyy siistinä ja tarvikkeet ovat turvallisesti ja ympäristöystävällisesti suojatuissa tiloissa. Alueelle hankitaan keräysastiat sekajätteen lisäksi metallille, lasille ja puulle.

Hanketta hallinnoi PSS ry. Rahallista avustusta kotisataman rakentamiseen saatiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 – 2020 Veej’jakaja ry:n myöntämänä 25 575 euroa.

– Ilman erillistä projektirahoitusta tämä kotisataman perustaminen niin sanotusti kerralla ei olisi mahdollista.

Roope-Saimaan laituri sijoitettiin aallonmurtajan viereen.
Aallonmurtajan sivuun rakennettiin laituri, johon huoltoalus voi turvallisesti rantautua ja kiinnittyä. Laiturissa on helppo tehdä aluksen lastausta ja lastin purkua. Kuva: Veli-Matti Hartikainen.
Roope-Saimaan kotisatamaa rakennetaan.
Kotisatamassa tehdään aluksen huoltotöitä. Siellä tehdään myös jätteiden lajittelu kierrätystä varten. Kuva: Veli-Matti Hartikainen.

PSS ry:n huoltoalus M/S Roope-Saimaa miehistöineen tekee saarissa monipuolisia huoltotöitä

M/S Roope-Saimaalla työskentelee kahden hengen miehistö. Hoidettavana on yli 50 Saimaan retkisatamakohdetta. Miehistöltä vaaditaan monenlaisia kädentaitoja sekä pätevyyttä huoltoaluksen kuljettamiseen. 

PSS ry vastaa retkisatamien rakenteiden korjauksista ja uudisrakentamisesta, jätehuollosta, kuivakäymälöistä, saunojen huollosta, yleisvalvonnasta ja osassa satamia myös polttopuuhuollosta. Jätepisteissä lajitellaan sekajäte sekä lasipullot ja metallitölkit.

– Aluksen ohjaaminen välillä äärimmäisissä olosuhteissa on vaativaa työtä. Lisäksi on hallittava nosturit ja kaikki muu tekniikka. Huolto- ja korjauskokemuksen lisäksi miehistöltä vaaditaan muun muassa ongelmanratkaisutaitoa, kuvailee Hartikainen.

Retkisatamia ja niiden palveluita voivat kaikki vesilläliikkujat käyttää maksutta. Saimaan Virkistysalueyhdistyksen ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön saunoissa on pieni saunamaksu ja osassa laitureita laiturimaksu.

Retkisatamien huoltaminen alkaa vuosittain toukokuussa ja miehistön pesti kestää syyskuulle. Hartikainen kertoo, että vaikka työ on määräaikaista, siinä viihdytään.

– Saamme jatkuvasti palautetta siitä, että teemme arvokasta työtä.

Muutoksena aiempiin vuosiin on uuden aluksen käyttöönoton lisäksi myös se, että miehistö palaa yöksi kotisatamaan Puumalaan. Huoltoaluksessa ei enää yövytä. Syynä muutokseen on uuden huoltoaluksen pienempi koko, joka ei mahdollista miehistön yöpymistä aluksella.

– Roope-Saimaalla ja myös Busterilla tehdään pistoja luontokohteisiin päiväkeikkoina.

Retkisatamien huoltaminen vain osa PSS ry:n tehtäväkenttää

– Kierrättämisen ja lajittelun edistämistä on mietitty paljon ja uusia ideoita haetaan jatkuvasti.

Järjestössä tehdään työtä ja tutkimusta ympäristön hyväksi erilaisten hankkeiden avulla, joissa on yhteistyötahoina muun muassa viranomaisia ja yliopistoja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

– Satamien säännöllinen huolto vaatii varoja, ja valtaosa kustannuksista katetaan PSS ry:n jäsenmaksuilla, muistuttaa Hartikainen.

PSS ry:n Savonlinnan aluetoimisto hoitaa myös Saimaan virkistysalueyhdistyksen Puumalassa omistamien Rokansaaren mökkien vuokrauksen. 

Saimaan retkisatamien huoltotyötä on tehty 1980-luvun lopulta lähtien.

– Puumala on ollut yksi tärkeimmistä kohteista, josta on lähdetty liikkeelle. Kunta on ollut aktiivinen. Saimaan retkisatamaverkosto on ainutlaatuinen Suomessa. Koska uusia retkisatamia  enää harvoin perustetaan, on tärkeää pitää nykyiset kunnossa.

Tutustu Pidä Saaristo Siistinä ry:n toimintaan tarkemmin PSS ry:n verkkosivuilla >>.

Teksti: Sofia Flygare

Melojia tyynellä Saimaalla.
Saimaan vesireiteillä matkaillaan monenlaisilla kulkupeleillä. Melojia Saimaalla. Kuva: Visit Mikkeli.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja