Elävä Ihamaniemi – kyläpalvelujen kehittämishanke

Ihamaniemen kylä on vahvan paikallisidentiteetin omaava saaristokylä Enonkosken kunnassa. Kylä sijaitsee Hanhivirran lossin, Hyvänsalmen sillan ja Koloveden kansallispuiston välisissä hienoissa maisemissa. Maaseudun rakennemuutoksen myötä kylänraitti on muuttunut, mutta kiitos aktiivisen yhdistystoiminnan, ihamaniemeläiset toimivat kotikulmillaan niin lähiseuduilta kuin kauempaakin käsin.

Elävä Ihamaniemi -kyläpalvelujen kehittämishankkeessa kehitettiin pysyviä palvelu- ja tapahtumakonsepteja, jotka mahdollistavat toiminnan kylällä ympäri vuoden.

Kyläpalveluiden kehittämiseksi järjestettiin ideointitilaisuuksia, kartoitettiin historiaa, valokuvattiin vanhoja työkaluja ja tavaroita, järjestettiin vanhaa kouluaikaa muisteleva koulupäivä, testattiin yhdessä ruokailun teemapäivää ja kerättiin vanhoja perinnekasveja talteen.

Hanke tavoitti eri kohderyhmiä, monipuolisti palvelujen tarjontaa, loi uusia jakelukanavia kylän tuotteille ja lisäsi harrastusmahdollisuuksia. Hankkeessa järjestettiin kylätapahtumia, kursseja, talviriehoja, haravointitalkoita, lauluiltoja, kesäkisoja, maalaismarkkinoita tansseineen, lukupiirejä, maksullisia ja ilmaisia konsertteja sekä erilaisia kursseja.

Wanhan ajan koulupäivä karttakepin tahtiin

Wanhan ajan koulupäivä järjestettiin lokakuussa 2017. Enonkosken koulun 4-luokkalaiset olivat paikalla seuraamassa koulupäivää, jota vietettiin entisaikojen malliin. Ihamanimen Martat esittivät entisellä kyläkoululla otteita vanhan ajan koulupäivästä, eri oppitunneista ja eri vuosikymmenillä. Karttakeppi heilui ja nurkassa seisottiin vähän väliä. Oppitunnit tallennettiin videoimalla.

Koulua käytiin ennen vanhaan puuron voimalla. Saparot ja letit kampauksissa olivat hyvin suosittuja. Kuva: Puruvesi-lehti
Aapinen, vihko ja mustetta kirjoittamiseen. Kuva: Puruvesi-lehti
Käsityötunnilla oppilaat tekivät taidokkaita ristipistotöitä, joita käytettiin pulpetin suojana ruokailtaessa. Kuva: Puruvesi-lehti

Syödään yhdessä

Elävä Ihamaniemi -kyläpalvelujen kehittämishankkeessa järjestettiin Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä elokuussa 2017 Marttojen valtakunnallisen teeman mukainen Syödään yhdessä -tapahtuma. Ihamaniemen Martat panivat keittiössä parastaan. Ihamaniemen Maamiesseuran Talkootupa oli katettu kauniisti tilaisuutta varten. Paikalla nähtiin ruokailemassa myös kansainvälisiä kesävieraita.

Syödään yhdessä -tapahtuma kokosi niin kyläläiset kuin kesävieraatkin yhteen. Kuva: Tuija Valkeapää.

Perinneperennat talteen

Ideoinnin pohjalta tuotettiin muun muassa Wanhat tavarat -valokuvanäyttely ja perustettiin Ihamaniemen Perinneperennapenkki. Kylälle avattiin kierrätyskirjasto ja kunnostettiin ulkoilureitti.

Kylätalopäivinä kirkonkylän hyvinvointipalveluja tuotiin lähelle kyläläisiä. Hankkeen aikana järjestettiin yhteensä 90 erilaista tapahtumaa ja tilaisuutta.

Lue lisää Ihamaniemen kuulumisista:

http://www.enonkoski.fi/FI/tiedotteet-ja-tapahtumat/elava-ihamaniemi/

Vanhoja perinnekasveja kerättiin talteen.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja