Vanhaa kirkkovenereittiä petrattiin ruoppaamalla

Mäntyharjulla sijaitseva Poitinjoen salmi yhdistää kaksi järveä: Pyhäveden ja Pienen Pyhäveden. Salmi on toiminut alueen asukkaiden luontaisena vesireittinä kautta aikojen. Entisaikoina seudun asukkaat matkasivat kirkkoveneillä salmen läpi kirkkoon, kauppaan ja muille asiointireissuilleen. Salmea käytettiin myös tukkien uittoväylänä.

Pieni Pyhävesi yhdistys ry perustettiin vuonna 2010. Sysäyksen yhdistyksen perustamiseen sai VT5-valtatien rakentamisen aiheuttamat valumat, joita kulkeutui Pieneen Pyhäveteenkin heikentäen järviveden laatua. Yhdistys taistelee kotijärvensä puhtaana pysymisen puolesta. Yhdistykseen kuuluu 50 asukasta, jotka asuvat tai mökkeilevät Pienen Pyhäveden maisemissa.

– Kärkiajatuksena yhdistyksessä on huolenpito vesistöistä, kertoo Pieni Pyhävesi yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Sihvo.

VT5:n aiheuttamien toimenpiteiden lisäksi yhdistys otti yhdeksi vesistönhoidolliseksi päämääräkseen Poitinjoen salmen kunnostamisen. Vesiväylän pohjaan oli kertynyt ylimääräistä kiintoainetta, joka hidasti veden luonnollista virtausta ja madalsi vesireittiä. Uoman pelättiin kasvavan umpeen vesikasvien kuten järviruo’on vallatessa vuosi vuodelta yhä enemmän alaa niittotoimenpiteistä huolimatta. Erityisesti matalan vedenkorkeuden aikaan pääsy vesireittiä pitkin Mäntyharjun taajamiin oli vaakalaudalla.

– Ojitukset ovat vaikuttaneet veden laatuun. Suo-ojista on tullut humusta, joka rehevöittää ja tummentaa veden. Huolena on, että järvi kasvaa umpeen ja pilaantuu.

Yhdistys päätti ruopata Poitinsalmen vesiväylän, jotta veden virtaus salmessa tehostuisi. Tehokkaamman virtauksen odotetaan omalta osaltaan vähentävän luontaisesti vesikasvien määrää.

Pieni Pyhävesi yhdistyksen jäseniä Poitinjoen salmen ruoppaustalkoissa syyskuussa 2019.

– Koko salmea ei ruopattua, vain veneilyväylän suuruinen aukko. Ruoppauksen yhteydessä veneiden kulkuväylää siirrettiin ranta-asukkaiden edestä pois.

Ruoppaus tehtiin koneellisesti helmi-maaliskuussa 2019. Yhdistys sai kustannuksiin tukea EU:n maaseuturahastosta Veej’jakaja ry:n myöntämänä.

– Puolet rahoituksesta tuli yhdistyksen jäseniltä vapaaehtoisella maksulla, jonka suuruus oli noin 100 – 200 euroa per asukas ja kahdeksalta paikalliselta yritykseltä. Lisäksi teimme talkootyötä. Rantapengertä raivattiin ennakkoon ja kaivettu massa levitettiin talkootyönä muualle.

Ruoppauksen teho vesiväylän auki pysymiseen tullaan näkemään vasta sen jälkeen, kun Poitinjoen salmen sillan alta on virrannut useamman vuoden vedet.

Teksti: Sofia Flygare

Kuvat: Martti Kalliala, Lauri Sihvo, Pieni Pyhävesi yhdistys ry

Lisätiedot: pienipyhavesi.fi

Poitinjoen salmen maisemoitu ja siivottu ranta ruoppaustöiden päätyttyä syksyllä 2019.
Poitinjoen salmen vesiväylää kunnostettiin koneellisesti ruoppaamalla helmi-maaliskuussa 2019.

Yhteistyössä:

Maaseutukuriiri tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmien rahoitusmahdollisuuksista ja tuloksista.

Maaseutukuriirin vanhojen sivujen arkisto

Design & kotisivut Haaja